08. 10. 21 г.

Безплатни консултации за бременни и родители на деца до 7 години предлага Комплексът за здравни и социални услуги в Търговище. Те са част от информационната кампания „Попитай специалиста“, която ще продължи до края на годината.

Консултациите се провеждат на място, в сградата на Комплекса. Въпроси могат да се изпращат и онлайн на електронния адрес или на Фейсбук страницата на Комплекса. Целта на кампанията е подобряване на достъпа до здравни грижи, ранно идентифициране на рисковете за детското развитие и повишаване на родителския капацитет.