Безплатни прегледи в общинския център за социална рехабилитация във Варна

Седмица на отворените врати организира Центърът за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с говорно-езикови нарушения при мозъчна увреда – гр. Варна. Желаещите да се запознаят с услугата и да се консултират с невролог, логопед и психолог във връзка с говорни проблеми, можеха да го направят в седмицата от 8 до 12 септември 2014г.

Центърът предлага първата по рода си в страната услуга, финансирана от община Варна. Специалистите предлагат възстановителни, индивидуални и групови терапии, целящи подобряване състоянието на хората с афазия. Афазията е нарушение в използването и разбирането на говоримия и писмен език при лица, които до този момент са имали нормално развит език. Клиничната картина се изразява в трудно намиране на думи, нарушено разбиране на чутото и написаното, грешки – замени на звукове и думи, нарушена граматика, нарушения в назоваването, писането и четенето. Причината за подобни нарушения най-често е инсулт, но би могла да бъде и черепно-мозъчна травма, тумор, енцефалит и др.

В центъра се провежда терапия по специално разработени програми, като се работи индивидуално и със семействата на пациентите, за да се подпомогнат и облекчат грижите за техните близки. Повече информация за услугата желаещите биха могли да намерят на адрес www.help-govor.org.

 

Източник: Община Варна

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории