Безработицата, условията за бизнес и политиките за младежта са основните проблеми във Видинско, показват резултатите от анкета на Областния информационен център /ОИЦ/. Това съобщи Мариела Савкова, управител на ОИЦ- Видин. Допитването е извършено през октомври т.г. и е на тема бъдещето на кохезионната политика в област Видин.
С подкрепата на европейските фондове, до 2027 г. жителите на областта очакват най-вече повишена заетост, намаляване на бедните хора, повече предприятия с иновации, по-висока производителност на МСП, подобрени вътрешни връзки и модернизирано образование, сочат резултатите от анкетата.
Направени са и предложения от участниците в допитването – отпадане на критерия за брой население за проектите по Програмата за развитите на селските райони на малките общини; в ОП „Иновации и конкурентоспособност“ да могат да кандидатстват и хотелите, ресторантите и сектор търговия; да бъде изготвена инвестиционна програма за слабонаселените райони в Северозападния район.
Повече от 4500 души са потърсили съдействие от ОИЦ-Видин в периода 2016-2018 г., съобщи Савкова.

Източник: БТА, 05.12.2018