През последните години тенденциите на пазара на труда в България са положителни. Нивото на безработица в страната е малко над 5%, което е по-ниско от средното ниво за Европейския съюз и от периода преди началото на икономическата криза. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на Българо-японски бизнес форум.

Страната ни отчита положителни резултати и при включването на жените на пазара на труда. Коефициентът на заетост на жените във възрастовата група 20-64 години е 67%. България е на първо място в ЕС по дял на жените, работещи в сектора на информационните технологии. У нас техният дял е 30%, докато средното ниво за ЕС е 16%.

Заради ръста на икономиката, в България има недостиг на работна ръка в определени професии. В същото време страната ни полага усилия за активиране на дълготрайно безработните български граждани чрез различен вид обучения за повишаване на професионалната квалификация. Правителството подпомага работодателите с национално и европейско финансиране обучения за квалификация и преквалификация.

През септември ще бъдат отпуснати 20 млн. евро от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за български компании, които искат да повишат знанията и уменията на служителите си. Представени бяха промените в законодателството, чиято цел е облекчаването на реда за наемане на работници от страни извън ЕС.

България е една много добра възможност за хората, които искат да работят тук. Имаме ръст на средния доход от над 10% годишно. Средната заплата е над 1000 лв., а в сектори с висока добавена стойност е значително по-висока, каза зам.-министър Русинова.

Източник: МТСП, 26.06.2018 г.