Равнището на безработица през март се запазва

22 541 безработни са постъпили на работа през март 2014 година, сочат данните на Агенцията по заетостта (АЗ). За трети пореден месец равнището на безработицата се запазва непроменено – 12,2%.

Започналите работа са с 8 341 повече в сравнение с предходния месец февруари и с 1 608 повече в сравнение с март 2013 година.

На първичния пазар са започнали работа 18 606 безработни – с 5 297 лица повече в сравнение с февруари и с 2 207 лица повече в сравнение с март 2013 година. Това е показателно за резултатната работа на трудовите посредници и е признак за постепенното съживяване на пазара на труда.

В бюрата по труда са регистрирани общо 398 858 лица – с 2 085 по-малко, сравнено с февруари тази година. През месец март броят на новорегистрираните безработни е 37 945. От тях 10 590 са младежи до 29-годишна възраст.

АЗ напомня, че всеки младеж, регистриран в което и да е бюро по труда в страната, получава индивидуален план за действие, изготвен от специално обучен за целта трудов посредник. В рамките на най-много 4 месеца на безработния младеж се предлага работно място или професионално обучение, стаж, чиракуване и др. Данните на АЗ отчитат и първите резултати от този нов подход – от началото на годината над 10 хиляди младежи са намерили реализация на първичния трудов пазар.

Близо 18 хиляди свободни места са заявени на първичния пазар през март – с над 5 500 места повече в сравнение с предходния месец и с 1 562 повече в сравнение с март 2013 г. Нараства и броят на заявените сезонни места на първичния пазар. През март те са 4 232 – с 2 768 повече от февруари и с 1 068 повече от март 2013 г. 1 950 места са заявени по програми за заетост – с 1 274 повече от предходния месец февруари.

 

Източник: Агенция по заетостта

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории