26.11. 21 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура „Родители в заетост“, която цели и да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години. Оперативната програма ще допринесе за запазване на  равнището на трудова и икономическа активност, заетост и доходи на младите родители.

Ще бъде дадена възможност на безработни лица да бъдат наети да осигурят грижа и да отглеждат малки деца. От услугите могат да се възползват заети родители в болничен или отпуск за отглеждане на дете и безработни родители, чийто деца не са записани в детско заведение. Като резултат операцията ще окаже положителен ефект чрез запазване на качеството на работната сила и производителността на труда на родителите, като им даде възможност да започнат или продължат кариерата си.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 20 000 000 лева и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта.

Източник: УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“