Книги, дарени на ломската библиотека, намериха новите си читатели в три от социалните институции в общината. Библиотекарите бяха сърдечно посрещнати от настанените в Дома за възрастни с физически увреждания в Орсоя, Дома за стари хора в Добри дол и Дома за хора с умствена изостаналост в местността “Чучурката” край Лом.Книгите остават на разположение на потребителите на социалните услуги. Периодично сбирките ще бъдат обновявани, съобщи главният библиотекар Йорданка Тушанска.“Направихме проучване и се оказа, че в тези домове има хора, които обичат да четат. Но те остават някак извън обсега на нашата дейност, поясни тя. През годините получаваме много стойностни дарения от наши читатели, затова имаме възможност да предоставим част от книгите там, където има нужда. Освен в домовете, заделяме литература и за читалищните библиотеки по селата. По този начин попълват фондовете си в Якимово, Комощица и Долно Линево”.Тази година библиотеката при ломското читалище отбелязва 170 години от създаването си. С посещението си в социалните институции екипът поставя началото на поредица от събития по повод годишнината. Освен това, възстановява практиката си, установена още преди промените от 1989 година. “Подвижна библиотека”, както наричат инициативата си служителите, отиваше на място в предприятия и заводи, за да попълни тяхната колекция от книги. Тогава всяка организация разполагаше с библиотека. След закриването на дружествата, томовете са предадени на съхранение във фонда на ломската културна институция.Днес тя притежава над 112 хиляди библиотечни единици – книги, периодични, графични и картографски издания, диафилми, видео- и аудиокасети, компакт дискове, грамофонни плочи и ценен нотен материал. Тук се съхраняват 163 старопечатни, редки и ценни заглавия. Друг значим фонд е краеведската сбирка. (ДШ)