BILLA България издаде втория си Доклад по корпоративна отговорност, съобщиха от компанията. Той бе официално представен на пресконференция, в която се включиха Бойко Сачански, Управител на BILLA България, Стоян Тачев, Ръководител отдел „Управление на проекти и процеси“ и Координатор корпоративна отговорност, както и Радина Велчева, основател на фондация „Искам бебе“, Евелина Милушева, началник отдел „Социални дейности и услуги“ на БЧК, и Ивайло Гюров, директор Фондонабиране и комуникации, Сдружение „SOS Детски селища“ България, които са ценни партньори на търговската верига.

Докладът обхваща периода от 1 януари 2015 до 31 декември 2016 г. и отчита постиженията на компанията по отношение на продуктите, околната среда, служителите и обществото като цяло. Той е израз на стремежа на търговската верига да направи стратегията си за устойчив бизнес достъпна и прозрачна. BILLА е единствената компания от ритейл сектора у нас, която издава подобен доклад.

„Щастливи сме, че вторият ни Доклад по корпоративна отговорност е факт. В BILLA ежедневно работим по устойчиви във времето проекти, с които целим да допринасяме за развитието на обществото. Убедени сме, че това е мисията на всяка отговорна компания. Съхраняването на природните ресурси, подпомагането на уязвими социални групи и подкрепата за професионалното и личностното развитие на нашите служители са сред основните приоритети на BILLA“, коментира Бойко Сачански, Управител на BILLA България.

BILLA България приема своите служители като ценен капитал, който е от ключово значение за устойчивото развитие на компанията. Търговската верига работи активно, за да поддържа на високо ниво мотивацията и удовлетвореността на кадрите си и в същото време да повишава квалификацията им. През 2016 г. BILLA отвори обучителен център „Школа за експерти“, където през миналата година бяха обучени 438 служители. Компанията успя да сертифицира 271 пекари и 181 представители на отдел „Месо“ по програми на МОН. Солидарността и съпричастността са водещи в отношението към работещите в BILLA. Компанията е първата търговска верига у нас, която учреди Социален фонд за подпомагане на служители в затруднено положение. Финансирането в него е от дарения от страна на BILLA и от доброволни вноски на персонала. До края на 2016 г. са подпомогнати 61 служители с общо над 81 000 лв.

BILLA България се стреми да участва активно в разрешаването на наболели социални проблеми и да допринася за положителните промени в обществото. От години компанията е ценен партньор на редица неправителствени организации у нас, сред които БЧК, фондация „Искам бебе“, Съюз на слепите в България, SOS „Детски селища“. BILLA е първата търговска верига у нас, въвела практиката за асистирано пазаруване на незрящи хора. Служителите във всички магазини преминаха обучение, за да могат да оказват съдействие на клиенти с увредено зрение. Друг значим проект е инициативата „За повече деца в България“, в рамките на която от продажба на картички с артистични снимки на бебета бяха събрани средства за ин витро процедури на 6 двойки с репродуктивни проблеми. Ключов приоритет за BILLA е опазването на българското културно-историческо наследство. В две поредни години търговската верига организира националната кампания „Ние обичаме България“, която цели подпомагането на реставрацията и поддръжката на значими паметници на културата. През 2016 г. бяха дарени средства за Паметника на свободата на връх Шипка, а през 2017 г. – за Мадарския конник.

източник: Труд/ 18/10/2017 г.