Имаме един нов закон за хората с увреждания, който гарантира техните права и дава нови форми на подкрепа. Това коментира пред журналисти министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Аплодисментите са за работата на народните представители, които приеха окончателно закона за хората с увреждания и за всички, които имат принос да се стигне до тук, посочи той, цитиран от БТА.

„За първи път финансовата подкрепа за хората с увреждания е обвързана с линията на бедност и размерът на финансовата подкрепа е определен в самия закон, защото знаете, че сега се определя в подзаконов акт“, посочи социалният министър. Той отбеляза, че само за тази месечна финансова подкрепа, която е диференцирана в пет групи, в бюджета на Министерство на труда и социалната политика за следващата година са предвидени 426 млн. лева, добави Петков.

Министърът отбеляза, че с този закон се отговаря на редица изисквания на ратифицираната през 2012 г. Конвенция за правата на хората с увреждания, именно свързани с конституирането на органи, които ще насърчават прилагането й и ще осъществяват мониторинг. Имам предвид Съвета за наблюдение, който се регламентира с този закон, уточни той.

В закона са предвидени и мерки за заетост на хората с увреждания, което е всъщност тяхната реална интеграция, не само защитена, но и в обичайната среда, коментира Бисер Петков. Това е един основен закон за хората с увреждания, който замества приетия през 2004 г. Закон за интеграция на хората с увреждания и аз съм убеден, че с неговото приемане се поставя основата за цялостна реформа на политиката за хората с увреждания, посочи той. Петков добави, че в закона има предвидени мерки, институционални промени, които ще влизат в сила постепенно във времето, с което ще има една нова рамка и политика за хората с увреждания.

Социалният министър очаква утре Народното събрание да гласува и другия законопроект – за лична помощ. Той посочи още, че днес правителството е одобрило и третият законопроект – за социалните услуги. През тази година можем да се поздравим с една значителна промяна в правната рамка за хората с увреждания и за уязвимите групи от обществото, които се нуждаят от социални услуги и от подкрепа за упражняване на техните основни права, отбелязва Петков.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков увери, че пенсионерите, които сега получават т.нар. социално-инвалидна четвъртинка догодина няма да получават по-ниска финансова подкрепа от догодина. За голяма част от тях помощта ще е по-висока, каза Петков по време на заседанието на комисията по труда и социалната политика.

От догодина НОИ вече няма да изплаща тези 25 процента от социалната пенсия. Около 340 хиляди са пенсионерите, които в момента получават четвъртинката към пенсиите си. Тези пари са отпуснати до 2015 г., но продължават да се изплащат от НОИ в замразен размер. От догодина изплащаният размер на пенсиите на тези хора ще се намали, но те ще получават финансова подкрепа от Агенцията за социално подпомагане, както всички хора с увреждания. Четвъртинката се интегрира в новия вид финансова подкрепа, която ще е по-голяма за всички хора с увреждания и за първи път се обвързва с линията на бедността. Нито един човек няма да има по-ниска финансова подкрепа, в закона има гаранции за това, заяви министърът.

Преминаването на четвъртинката от НОИ към АСП се прави с цел да се освободи Държавното обществено осигуряване от плащания, които имат характер на социално подпомагане.

Месечната финансова подкрепа, предвидена от Закона за хората с увреждания, приет днес на второ четене, е за всички хора с трайни увреждания. подкрепата ще се дава на база процент от ТЕЛК решението, но идеята е занапред да се отпуска според индивидуалната оценка на човек с увреждане. За целта обаче трябва да се направи реформа в медицинската експертиза.

Източник: 24 часа, 05.12.2018 г.