Новата система за експертиза на работоспособността има за цел да подобри условията за реализация на хората с увреждания на пазара на труда, каза министърът

Въвеждането на системата за експертиза на работоспособността има за цел да подобри условията за реализация на хората с увреждания на пазара на труда и да се повиши ефективността на предоставяните средства и услуги с оглед повишаване на техния жизнен стандарт, а не да се ограничат средствата, които обществото отделя за хората с увреждания, или да се отнемат придобити права, включително и правото на пенсия. Това посочва социалният министър Бисер Петков в отговор на протестна нота на национално представителните организации на хората с увреждания. 

Лице, което може да работи и което отговаря на условията за получаване на пенсия за инвалидност, няма да бъде лишено от възможността да я получава, отбелязва министърът на труда и социалната политика в съобщението, изпратено до медиите.

С Концепцията са определени основните проблеми при извършването на медицинската експертиза и е представен нов модел, по който да се извършва експертизата на работоспособността, припомня министърът. Подходът е основан на Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация, който дава възможност за индивидуална оценка на способността на човек с трайно намалена работоспособност да полага труд и възможностите му за включване в пазара на труда, като се отчитат неговите образование, квалификация, знания и опит.

Промяната често се възприема като нещо нежелано и плашещо, най-вече заради неизвестността и несигурността, както и поради страхът от загуба на постигнатото, отбелязва Бисер Петков. Той допълва, че наред с ясно определената цел на реформата, в концепцията са определени и основните дейности, които следва да се реализират, за да се въведе експертизата на работоспособността.

Източник: Investor.bg, 10.4.2018
Автор: Евгения Маринова
Снимка: БТА