Интервю за предаването „Плюс – Минус“ на Нова телевизия, 08.03.2019 г.

Водещ: Социалният министър Бисер Петков е при нас. Здравейте и добре дошли.

Бисер Петков: Здравейте.

Водещ: Определено водещата тема през днешния ден е свързана с операцията на ГДБОП и спецпрокуратурата във връзка с злоупотреби с отпускане на пенсии, която се провежда в Силистра и София. Макар че Министерство на труда и социалната политика не е принципал на НОИ, осигурителният институт е независима институция, все пак експресен коментар и от Вас.

Бисер Петков: Не бих могъл да коментирам в конкретика изнесеното днес от прокуратурата и МВР в Силистра. Доколкото разбирам от разпространената информация, става дума за отпускане на пенсии на база фалшифициран категориен стаж. Това, което мога да кажа, че признаването и доказването на категорията труд е едно от най-комплицираните неща в пенсионното производство. То става на база на документи, сложен процес. Работодателят е този, който предлага категорията труд, по която да се зачете съответният стаж на лицето, което кандидатства за пенсиониране, но в крайна сметка пенсионният орган е този, който решава дали да признае съответния стаж за първа, втора или масовата трета категория. Тук потенциалът за злоупотреби е по-голям, защото съгласно законодателството този категориен стаж тежи повече в пенсионната формула, тъй катох се превръща в определена пропорция. Явно злоупотреби могат да се извършват не само с инвалидните пенсии, но и с пенсии за осигурителен стаж , каквито в случая се отпускат на база този категориен стаж. Важното е, че контролните органи вършат своята дейност, разкриват такива схеми и предполагам, че ще си свършат работата до край.

Водещ: Получавали ли сте, чували ли сте за такива сигнали? Такова точене на НОИ е много притеснително. Знаем за дефицита на осигурителния институт и че той се финансира практически чрез данъците ни и касае абсолютно всички, ако има злоупотреба.

Бисер Петков: Така е безспорно. Това, което беше направено в законодателството и то влезе в сила от началото на тази година е, че трите години стаж преди 1997 г., които влизаха при изчисляването на пенсията, на практика отпаднаха. Става дума за период, който е преди 1997 г., преди да бъде създаден така наречения персонален регистър или Регистър на осигурените лица. В него се подава и се поддържа такава информация. Една от причините за тази промяна беше установяването на опити да се фалшифицират документи, на база на които се отпускат пенсиите. Става дума за популярните удостоверения за пенсиониране – УП-та, които се издават от работодателите и на база, на които кандидат-пенсионерите представят пред пенсионния орган и той съответно зачита или незачита съответния стаж и доход при изчисляването на пенсията .

Водещ: Специализираната прокуратура и службите ще разглеждат и случаи, в които има и фалшифициране на ТЕЛК-ове. Темата плавно прелива към това, което предстои – угроза от протести на майките заради Закона за хората с увреждания, където се въвежда методика за индивидуална оценка. Тя се оказва изключително ключова и за личната помощ. Майките се интересуват дали ще е обективно оценяването? Може ли да има субективност и да се окаже, че някакви хора няма да имат достъп до лична помощ?

Бисер Петков: С организациите на хората с увреждания, в частност с майките, сдруженията, в които те се обединяват, имаме непрекъснат диалог както при подготовката на Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ, които бяха приети в края на миналата година и са в сила от началото на тази, така и при разработването на подзаконовата уредба по тяхното прилагане, в това число и на методиката за индивидуалната оценка на потребностите, за която става дума във Вашия въпрос. Може би известно напрежение се създаде от това, че срокът за изготвяне на тези подзаконови документи е изключително кратък – за приемането им от Министерски съвет до края на месец март. Работата е много интензивна. При разработването на методиката се стъпва за първи път на една методология, която не е прилагана у нас. Това е Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на Световната здравна организация. Това, което методиката предвижда, е когато постъпят документите в съответния отдел на Дирекция „Социално подпомагане“, да се разпределят на социален работник, който ще бъде водещ на случая. Той трябва да попълни формуляр, на базата на който ще се направят констатациите и ще се оценят потребностите на това лице. На тази база ще се определят и броя часове лична помощ.

Водещ: Ролята на социалния работник е много важна. Има ли в рамките на закона залегнало ограничаване на възможността за корупция – социалният работник да напише оценките, които трябват?

Бисер Петков: Това, което се стремим с тази методика, процесът на нейното обществено обсъждане продължава до 25 март, е да се минимизира субективизмът – оценката да бъде колкото се може по-обективна на база на ясни критерии. Това, което към момента постъпи като реакции в Министерство на труда и социалната политика, и с което ние ще се съобразим, е че този формуляр е прекалено дълъг. Той е в 10 части, над 20 страници и трябва да бъде опростен. Част от въпросите да бъдат съкратени. Мисля, че и малко повече въпросът се извежда на преден план, защото очакванията на хората с увреждания към тази индивидуална оценка са прекалено големи, че тя ще отговори и ще даде точната рецепта.

Водещ: Ще има ли възможност за процедура по обжалване, ако оценката не удовлетворява дадено семейство на дете с увреждания?

Бисер Петков: Да, това е предвидено в Закона за хората с увреждания, който регламентира индивидуалната оценка на потребностите. Съответно актът, с който директорът на дирекцията или упълномощено от него лице ще издава, ще бъде обжалваем. Това, към което се стремим в оставащите дни до изтичане на срока за обществено обсъждане, е да обсъдим в максимално широк кръг, получените отзиви и коментари. Ежедневно колегите от съответната дирекция водят срещи, разговори. Това, което ние считаме, че наистина ще бъде в посока повишаване на обективността на този формуляр и методиката като цяло, ще го възприемем в окончателния вариант.

Водещ: С тези ангажименти, които поемате, очаквате ли да парирате намеренията за протести? Цитирам Ви майка, която казва, че детето й е с детска церебрална парализа и може да ползва лъжица, но не може да си приготви или да си купи храна само. По нейни сметки тя ще получи около 180 точки и асистент само за 84 часа. Критериите са така направени, че за малко може да се разминеш с възможността за достатъчно на брой часове личен асистент.

Бисер Петков: Всяко лице с увреждания има очакванията да получи максималното, което законът позволява. Законът за личната помощ, поне в първите 2 години от неговото прилагане, ограничава кръга на правоимащите и съответно броя на часовете до 168 часа месечно или до 8 часа на денонощие. В случая въпросът е, че не бива да се допуска интерпретация на тези въпроси, които са поставени и са част от формулярите. Това, което ще направим, тъй като методиката трябва да влезе в сила от 1 април, е последваща оценка на въздействието – може би след 6 месеца след влизането й в сила. Нещо подобно, което се направи с промените в Наредбата за медицинската експертиза, за да видим до колко тази методика следва да бъде усъвършенствана.

Водещ: Притеснявате ли се, че има едно сериозно бързане, защото 1 април наближава, а има доста детайли, които са особено важни в социалната сфера?

Бисер Петков: Безспорно има бързане и то се налага от кратките срокове, които законът е дал за изработване и приемане на тази подзаконова уредба. Законът влезе в сила от 1 януари, а срокът за приемане на методиката и правилника по прилагането й, е 1 април. Става дума за нов модел, който се залага в основата на тази методика. Ние правим всичко възможно да отговорим на очакванията на хората с увреждания и колкото се може по-бързо да се премине към такава индивидуална оценка, за да могат те да получат своите права. Финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания се изплаща от миналия месец.

Водещ: Тази индивидуална оценка беше много желана именно от тези организации. В един момент обаче те се притесняват от нейното прилагане. Вашата мисия като че ли е като Параграф 22. Каквото и да се направи е сложно да се реагира и може би въпросът е да се напипа някакъв баланс, който е много чувствителен и фин. Ще го откриете ли?

Бисер Петков: Съгласен съм. Винаги търсим баланса. И миналата година, когато се подготвяха и се приеха законите, и вчера се прие третият закон от пакета – Законът за социалните услуги, сме търсили баланса.

Водещ: Да завършим с кратко разяснение за създаването на Националната карта за социалните услуги. Какво ще представлява и как ще се прилага?

Бисер Петков: Това е част от постановките в новия Закон за социалните услуги, който беше приет вчера от българския парламент. Създаването на национална карта е свързано с достъпността на социалните услуги. Една от основните цели на закона е да повиши достъпността, да приближи социалните услуги до хората, защото те вече могат да се ползват от всички, не само от уязвимите групи в обществото. Националната карта на услугите трябва да се разработи в срок до 12 месеца след влизане в сила на закона. В нея ще са разписани услугите, местата, където те ще се развиват по общини, там където ще има съвместно предоставяне на услуги от две общини, услугите, които се предоставя на областно ниво.

Водещ: Видяхме социални услуги, които ще са платени. Кое му е социалното?

Бисер Петков: Социалните услуги и сега са платени. Това е регламентирано. Въпросът е кой плаща за разходите за тях. Искам да подчертая, че държавата в момента финансира предоставянето на социални услуги с 260 млн. лв. годишно. В новия Закон за социалните услуги са изброени редица социални услуги, които са безплатни. Сред тях са услугите за деца и за хората с ниски доходи.

Източник: МТСП, 08.03.2019 г.