Интервю за предаването „Здравей, България“, Нова телевизия – 18.01.2019 г.

Разговора с министъра на труда и социалната политика може да гледате на сайта на Nova.

 

Водещ: При нас е социалният министър Бисер Петков. Добро утро и добре дошли.

Бисер Петков: Добро утро.

Водещ: Искам да говорим по няколко теми, но нека започнем с тази за малолетната родилка Румяна от Лом, защото е много драстична, след като по телевизията беше разказана от Мария Йотова. Тя взе интервюта тогава при първото раждане. Нямаше ли институции, които да предпазят това дете от раждане втори път, да я извадят от тази среда?

Бисер Петков: Доколкото можах да се запозная със случая, мерки са приложени от различните органи за закрила на детето, но те не са били ефективни щом се е стигнало до второ раждане. Това е факт. Обезпокоително е, че в последните години в България, при намаляване на новородените деца, броят на новородените деца от непълнолетни майки, какъвто е и случаят, който вие започнахте, остава стабилен. Над 3000 деца годишно се раждат от деца. Това е предизвикателство за всички органи за закрила на детето и обществото като цяло. Когато дете роди дете, новороденото веднага е дете в риск и в повечето то остава на грижите на държавата. За него се прилагат различни мерки за закрила, както е в случая. Второто дете е в приемно семейство.

Водещ: Кой ще следи дали догодина Румяна няма да роди близнаци? Тя сега е на 14 години.

Бисер Петков: Явно средата, в която живее въпросното момиче, трябва да бъде променена. Доколкото знам са предприети действия за извеждане от тази среда. Това е предизвикателството. В тази посока са насочени действията. Както знаете, от няколко дни е публикувана за обществено обсъждане Национална стратегия за детето. Една от основните цели, които са общо пет, е гарантиране на майчиното и детско здраве и подобряване на здравословния начин на живот. В случая става дума за една интегрирана подкрепа от множество институции, която първо да повиши здравната култура на децата, част от която е и сексуалната култура.

Водещ: Стратегията е хубава. В нея се съдържат важни моменти като, например, как детето се отглежда в тази ранна възраст. Въпросът е как това се прилага и дали се прилага. В този случай детето е изпуснато да роди между 11 и 12-годишна възраст. Всички разбират за това. Освен че идва второ раждане, при първото раждане се преценява, че бабата на детето, която е изпуснала дъщеря си, е достойна да изгледа внучето си. Какъв е животът на това дете оттук нататък в семейство, което не може да опази децата си? Социалните работници имат ли капацитета да обиколят, да сигнализират, да проследят един случай или проверката е инцидентна?

Бисер Петков: Тук ролята е както на социалните служби, така и на социалните услуги. Една от целите в стратегията е всяко дете, на всеки един етап от своето детство, да живее и развива потенциала си в среда, която го подкрепя. Тук подкрепата е много важна от страна на родителите и на професионалистите, които се грижат за децата. Изграждането на капацитет и в родителите, за да могат да поемат тази отговорност в отглеждането на децата, и в професионалистите, които се грижат за децата, е много важно.

Водещ: Въпросът е дали има приложение. Как една майка, която позволява на детето си да роди, взима правата да е майка на новороденото? Това адекватна преценка ли е на всички тези специалисти?

Бисер Петков: Аз не мога да взема отношение по конкретния случай дали наложената мярка е адекватна.

Водещ: Защо не можете да прецените? Какво Ви липсва?

Бисер Петков: В случая не познавам цялата фактология. Действието, което е предприето в случая с първото дете, разбирам, че бабата е станала приемна майка, а второто е настанено в професионално приемно семейство.

Водещ: Информацията до тук не Ви ли е достатъчна да си направите преценка като министър?

Бисер Петков: Знаете, че във всяка дирекция „Социално подпомагане“ има социални работници, които работят по случая, преценяват и налагат съответните мерки за закрила. Не винаги те са адекватни, не винаги професионализмът е на достатъчно високо ниво. Една от посоките, по които работим, е именно да доближим тези социални услуги до хората, да могат да се ползват общодостъпни услуги. С новия закон се предвижда въвеждането на консултативни услуги, от които имат нужда младите семейства за развитие на родителския си капацитет и умения. В Закона за социалните услуги наред със специализираните услуги, които са насочени към хора от уязвимите групи, изпаднали в риск, се регламентира и предоставянето на общодостъпни услуги за всяко едно лице, което има потребност от това. Друга цел в закона е и улесняване на достъпа до тези услуги, като отпадат много формалности, които сега са свързани с насочване, издаване на заповеди за настаняване в услуга. Достъпът се гарантира и чрез механизма на Национална карта на социалните услуги. Социалните услуги ще се планират на национално ниво, така че да бъдат по-равномерно разпределени и да са в съответствие с потребностите на техните потребители. Този законопроект беше разработен в един широк консултативен процес и се радвам, че получи подкрепа в комисиите на Народното събрание.

Водещ: Като отворихме темата и сложихме в нея и хората с увреждания. Мая Манолова се е сезирала и Ви е писала, че много жалби има на хора с увреждания, които се оплакват от прекратени пенсии за инвалидност от началото на 2019 г., понеже ще започне изплащането им от февруари месец. Какво ще направите?

Бисер Петков: Съгласно новоприетия Закон за хората с увреждания всички хора с трайни увреждания от 1 януари тази година имат право на месечна финансова подкрепа, която е в по-високи размери. В рамките от 24.36 лв. до 198.36 лв. е диапазонът, в която тя е диференцирана според степента на увреждане. Тази помощ замества на практика получаваните досега от голяма част от хората с увреждания месечни добавки за социална интеграция, които бяха в значително по-малък размер и не се получаваха от всички хора с увреждания. В момента в периода от 15-о до 25-о число Агенцията за социално подпомагане изплаща добавките за месец декември. Следващият месец се плащат за предишния месец, като за декември се плащат в началото на следващата година. В закона е записано, че социалните инвалидни пенсии в непълен размер, които до 2014 г. се отпускаха и се получават от 340 000 пенсионери, се прекратяват и се трансформират в тази по-голяма месечна финансова подкрепа. Това, което правим, е да се гарантират от закона правата на всички хора с увреждания, никой няма да бъде ощетен, защото в най-лошия случай ще получи сумарно това, което е получавал до момента. В масовия случай ще получи по-висока сума. Получаването на тази сума от хората, които досега не са получавали месечната добавка за интеграция, трябва да стане на база на подадена декларация, защото тях ги няма в системата на АСП. Те трябва да заявят упражняване на правото, да посочат начина, по който искат да получават парите. Тези декларации трябва да бъдат приети. Всеки, който не е получавал плащане от АСП, подаде такава декларация, тя ще бъде своевременно обработена и ще бъде издадена заповедза отпускане на финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания. За всички, около 500 000, които и сега получават месечна добавка, това ще бъде направено по служебен път.

Водещ: Покрай турбуленцията около винетките получихме много сигнали за хора с увреждания, които били посъветвани да минат след няколко месеца, като се поуспокоят нещата, за да си вземат безплатните винетки. Може ли, за да не бъдат разкарвани, Вие да съдействате да се приеме решение тези хора да могат да си карат без винетка и да представят документ за инвалидност, след като има проблем да получат полагаемата им се винетка. Или на документа им за инвалидност да има някакъв знак, който полицията да разпознава и да го признава?

Бисер Петков: Във вторник бях в дирекция „Социално подпомагане“ в район Оборище, за да видя на място как протича процесът за подаване на заявление за винетки. Наистина имаше чакащи хора. Разговарях с тях, разговарях и със служителите. Всяка година, през януари, има струпване на хора с увреждания за получаване на винетки. Миналата година това бяха винетните стикери, които всички лепяхме по стъклата на колите си. Сега са безплатни електронни винетки. Агенцията за социално подпомагане работи с Агенция „Пътна инфраструктура“ за издаване на електронни винетки. Вчера обявихме, че до 15 януари от подадените около 64 000 заявления 43 000 вече са генерирани от системата на АПИ. Останалите не са, защото има процес на обработка до седем дни, след което следва потвърждение от АПИ, че тази винетка е генерирана. Правим всичко възможно да улесним хората. Чрез Вашия ефир искам да кажа, че декларациите могат да се подават не само чрез посещение на място, но и по пощата, чрез системата за сигурно електронно връчване – системата за административно обслужване на държавната администрация, така че хората могат да си спестят и това ходене. Създадена е организация, защото около 160 000 са хората с увреждания, чиято действаща винетка изтича до края на настоящия месец. Това, което правим, е да ги улесним в проверката на това, че имат винетка чрез отваряне на такива услуги на страницата на АСП и на ТОЛ управлението. Хората могат чрез номера на автомобила или чрез друг идентификатор да проверят и да се убедят, че имат генерирана електронна винетка и няма да имат проблем при движение по пътищата.

Водещ: Благодаря Ви много за това гостуване.

Бисер Петков: И аз благодаря.

Източник: МТСП, 18.01.2019 г.