От 19 до 22 ноември т.г. в Париж, Франция се проведе среща на партньорите по проект BITSE, в който Национален алианс за социална отговорност участва като партньор. Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост на хората с увреждания и е финансиран от Европейската комисия.

По време на срещата бе обсъдено окончателно съдържание на анализа на бариерите и препоръки за тяхното преодоляване, както и на наръчник с най-добри практики на тема „Преодоляване на бариерите“. Окончателните препоръки за преодоляване на бариерите предстои да бъдат публикувани до края на годината и ще бъдат на разположение на сайта на проекта.

Следващата среща по проекта е от 4 до 7 март в Рим. Тази среща ще бъде заключителна и ще представи резултатите от проекта.