По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Община Петрич изпълнява проекта „Равен шанс за всички деца“. Това каза за Радио „Фокус“ – Пирин Методи Бисерков, началник на Дирекция „Образование и култура“ към Община Петрич. Той е на обща стойност 263 983 лева и обхваща периода 2016 – 2018 година. „Проектът цели да предостави социални, здравни и образователни услуги за деца и родители от уязвими групи. В рамките му е създаден „Център за ранна превенция на уврежданията“, където изпълняваме широк спектър от дейности, сред които ранна превенция на уврежданията; индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; предоставяне на психологическа подкрепа; консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа; индивидуална и групова работа с деца и родители; допълнителна образователна подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен шанс в училище; подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“, каза още Бисерков. Той добави, че центърът разполага с един широк кръг от специалисти – лекар, психиатър, педиатър, социален работник, медиатор, кинезитерапевт, логопед. „В общи линии проектът предоставя една комплексна услуга която мисля, че оказва сериозна подкрепа на семействата в тяхната грижа за децата при справянето с проблеми, които са свързани с здравословното им състояние, така също и с адаптирането им и по-лесното предоставяне на образователни услуги“, посочи Бисерков.

източник: Агенция „Фокус“/ 03.10.2017 г.