16. 09. 21 г.

Фондация „Общество на децата” даде старт на благотворителната инициатива „Всяко дете има право на знание и развитие”, в която събира средства за подобряване на достъпа до знания и развитие на деца от уязвими групи. Организацията подкрепя работи за това образователната система да бъде фундаментална основа, позволяваща на децата да развият своя потенциал, да увеличат възможностите за успех в живота и да изградят активно гражданско и икономически силно общество.

Кампанията „Подари знание, за да се развиват децата на България – 2021″ цели да набере средства, които да подкрепят програмите на Фондация „Общество на децата“ за откриване и противодействие на ранното отпадане на българските деца от системата на образование . Програмите включват различни компоненти, като основен фокус е застъпничеството чрез работата в сферата на ранното детско развитие, работа с родителите, работа с най-уязвимите общности. Насочени са към развиване на ранното учене, включване на децата във форми на предучилищно възпитание и образование, изграждане на връзка с родителите и позитивно родителстване, подкрепа за задържане в училище на момчетата и момичетата.

Повече информация за дарителската кампания може да откриете ТУК

Иззточник: Информационен портал за НПО