25.01. 22 г.

Продължава подкрепата на хора от уязвими групи и хора в нужда в община Видин. По проекта „Патронажна грижа +“ минимум 168 души получават здравно-социални услуги. Освен това се осигурява заетост на 75 души. Сред тях са диспечери, медицинска сестра или фелдшер, социални работници, домашни помощници, психолог и социален работник. Проектът се извършва в две направления, обясни на пресконференция заместник-кметът в направление „Хуманитарни дейности и социална политика“ на Видин г-жа Борислава Борисова:

„Направление 1, изразява се в подкрепа необходимостта от грижа между болниците и специализираните институции, посрещане нуждата от дългосрочна грижа. Патронажната грижа включва комплекс от услуги- помощ в дома, почистване, дезинфекциране, социални контакти и др. Доставка на храна и хранителни продукти, продукти от първа необходимост, включително и лекарства с финансови средства на самите потребители. Медицинските услуги- мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки и контрол върху приема на лекарствата. Психологическата подкрепа е насочена към възстановяване и социална интеграция.“

По второто направление в 21 социални услуги на територията на общината се предоставят лични предпазни средства, средства за дезинфекция на сградния фонд, тестване на персонала и потребителите, компютърна техника.  Общата стойност на проекта, който приключва в края на месец февруари, е 1 009 472 лв.

Източник: Община Видин