buurktmarkt logoПрограмата на Buurtmarkt Breedeweg стартира през месец септември 2012 г., за да отговори на една от потребностите на село Breedeweg. Buurtmarkt Breedeweg осигурява на хора с увреждания възможността да получат смислена работа, като в същото време осигуряват на местното общество необходимия им пазар. В момента борсата осигурява заетост на 45 души с различни увреждания.
Buurtmarkt Breedeweg позволява на хора с увреждания, които иначе биха прекарвали времето си в традиционните дневни центрове, да развиват уменията си на трудовият пазар.
Служителите в Buurtmarkt Breedeweg използват професионален инструментариум от обучения и методики, които помагат на обучителите да постигат личностно израстване на кандидатите. Това обучение позволява на служителите допълнително да развиват уменията си и им дава възможност да търсят други пътища за реализация, ако желаят. Освен това, всеки служител си създава индивидуален план за развитие, който включва и цели за личностно развитие. Този план се наблюдава, оценява и коригира редовно от обучител.
buurktmarkt practiceНазначавайки разнородни по тип хора, борсата допринася за подобряване на самостоятелността на всички. Служителите са отговорни за разнообразни дейности, включително печене, почистване, подреждане на стелажите и управлението на борсата. Освен това, те отговарят за всекидневната комуникация с клиенти и доставчици, което увеличава чувството на единство на всички заинтересувани страни.
Buurtmarkt Breedeweg е “Kenwerk” – официален професионален обучителен център. Освен това борсата е наградена с “Appeltje van Oranje“ – награда за най-добра национална инициатива в Холандия. Има вероятност в скоро да бъде отворен и втори Buurtmarkt.

 

За повече информация: www.buurtmarktbreedeweg.nl 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории