Радио „БРАЙЛ ФМ“ е проект на Фондация за информационен обмен и обслужване на хора с увреждания „Равностойно партньорство” –  София.

Централна част във философията на равностойно  партньорство на БРАЙЛ ФМ са  хората със специални нужди.

БРАЙЛ ФМ започва работа на 28.11.2014 г. В него се обучават и работят  специалисти с нарушено зрение.

Целта на създаването и развиването на подобен тип медия е интеграцията на хората със специфични потребности в обществото като журналисти и специалисти в областта на електронните медии.

Радиото е още една възможност за социализиране на хората със затруднения, но със способности и с желание да работят и да се развиват като професионалисти. Информираността ни прави по-съпричастни към малко познатия мир на различните, като поставяме акцент на тяхната ценност.

Радио „БРАЙЛ ФМ“ се разпространява в интернет среда. Излъчването трае 24 часа ежедневно, като няма ограничение в сферите и областите: музика, изкуство, наука, техника, литература, здраве, медицина, творчество, образование, спорт, вести, факти отвсякъде и от всякакво естество, интервюта, анализи, гласове от най-различни слоеве от обществото – българи и чужденци.

Можете да слушате Брайл FM на braillefm.com