Два Центъра за настаняване от семеен тип отвориха врати в Бургас

На 21 януари 2014 г. в Бургас се състоя официалната церемония по откриване на два Центъра за настаняване от семеен тип. На церемонията присъстваха Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика, Лазар Лазаров, заместник-министър,  изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов и кметът на Бургас Димитър Николов.

Кръстосаното съфинансиране на социалните услуги е иновативен за Европа подход, който подобрява качеството на живот на децата. МТСП ще продължава да подкрепя всички социални инициативи, каза министър Адемов по време на церемонията. Той посочи още, че Бургас се оформя като социален център, тъй като в областта са разкрити 54 социални услуги.

Двата обекта са реализирани по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”: Компонент 2 – Разкриване на социални услуги в общността, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Община Бургас е бенефициент на проекта „Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас“ на обща стойност 816 576 лева.

Министър Адемов посети и центровете за временно настаняване на бездомни лица в кв. „Акациите”, разкрити миналата година. Всеки от тях е с капацитет по 15 места. Дейности, които се извършват в центровете, са насочени към социално включване на потребителите на социалната услуга чрез съдействие при кандидатстване за общинско жилище, регистрация в ДБТ и намиране на работа, включване в квалификационни и образователни курсове.

„В бюджета на Министерство на труда и социалната политика за 2014 г. е заложено най-голямо увеличение на финансовите средства за политиките за подкрепа на децата и семейството”, напомни министър Адемов на срещна с представители на неправителствени организации и граждани в Бургаския свободен университет. В дискусията за социалните аспекти на бюджет 2014 той постави акцент върху политиките на МТСП в областта на социалното включване, услугите за подкрепа на процеса на деинституционализация, реформата в пенсионната система и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Заместник-министър Лазар Лазаров напомни, че социалното предприемачество е пример за доброто сътрудничество на централната и местна власт в посока разширяване обхвата на социалните услуги и стимулиране на заетостта на хората в неравностойно положение.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории