Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в община Бургас

Започна реализирането на дейностите на проект BG051PO001-5.2.12-0030-С0001 „Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в община Бургас“. С него са спечелени 816 576 лв. безвъзмездна финансова помощ. Той се явява надграждащ на предишен проект, с който Община Бургас построи пет прекрасни Центъра за настаняване от семеен тип – 2 в „Меден рудник“, 2 в квартал Ветрен и 1 в к-с „Лазур“.

Вече е проведен подбор и обучение на персонала, който ще обгрижва децата и младежите от целевата категория. Това са 65 нови работни места за педагози, психолози, медицински сестри. Съвсем скоро те ще вземат под крилото си 60 деца и младежи с увреждания от специализирани институции и 10 деца и младежи от общността, чието настаняване в Центровете предстои.

Времетраенето на надграждащия проект е 14 месеца.

Обща цел:

Реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции за деца с умствена изостаналост, за деца с физически увреждания и в домовете за медико-социални грижи на територията на страната.

Специфични цели:

* Реализиране на устойчиви модели за качествени грижи за децата с увреждания, съобразени с индивидуалните нужди на всяко дете и гарантиращи им живот в среда, близка до семейната.

* Прилагане на модерни подходи за социална работа от квалифициран, мотивиран и обучен персонал.

* Създаване на нови форми на социални услуги в общността, основани на професионална оценка на нуждите на всяко дете и анализ на ресурсите и възможностите на средата да защити в най-висока степен правата и интересите на всяко дете.

* Закриване на специализираните институции за деца с увреждания – домове за деца с умствена изостаналост и домове за деца с физически увреждания.

Екипът по организация и управление е сформиран със заповед на кмета Димитър Николов.

 

Източник: news.burgas24.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории