Бургас ще обучава асистенти

Обучение на граждани, които да оказват грижи в домашна среда на пациенти с онкологични заболявания ще бъде проведено през септември в Бургас. Всеки желаещ може да се включи в него, като по този начин след края на курса може да се превърне в асистент на онкоболните.
Обучението на асистенти за грижа и подкрепа в домашна среда на пациенти с онкологични заболявания е организирано и ще бъде проведено в „Пациентски информационен център“ -Бургас , от експерти на Сдружение „Онкоболни и приятели”.
Всички знаем, че когато член на семейството е с тежко онкологично заболяване (с временни затруднения във функционирането или пациенти в терминална фаза)се нуждае от постоянно внимание и съответно възниква потребност някой да полага тези грижи. Много често близките са в трудоспособна възраст, живеят в друго населено място и след като изчерпят всички възможности – болнични и платен отпуск, са принудени да търсят алтернативи. Болните не отговарят на условията за включване в програмите „личен”, „социален” асистент и „домашен помощник ”, а като цяло те са с ограничен капацитет. В Бургас липсва и хоспис.
Често в офиса на Сдружение „Онкоболни и приятели” има запитване за насочване към надежден човек с определени умения и компетенции, който да полага грижи и оказва подкрепа на болния – почасово или целодневно.
Курсът има за цел да обучи асистенти, които с натрупаните знания да помагат и да решават възникнали проблеми, като гореизложените.
По време на обучението ще бъдат обучени 16 асистенти( две групи по 8 човека) за оказване на грижа и подкрепа в домашна среда; Дейността ще се извършва от 2-ма обучители, в два модула:
Модул 1: Оказване на здравни грижи – в рамките на 12 часа, разпределени в 2 последователни дни. Асистентите ще получат базисни знания и умения за оказване на здравни грижи в домашни условия, по предварително разработена и адаптирана програма от обучител с опит.
Модул 2: Оказване на подкрепа – в рамките на 12 часа, разпределени в 2 последователни дни. Асистентите ще придобият базисни социални компетенции за оказване на подкрепа на пациентите, както и умения за посредничество и застъпничество пред различни институции. Асистентите ще се научат как да се справят с негативните емоции, породени от тежкото заболяване с оглед копиране на стреса и устойчивост в оказването на помощ и подкрепа на пациентите.
На обучаващите се ще бъдат издадени сертификати за преминато обучение. Ще се създаде картотека с база данни за асистенти, оказващи грижа за пациенти с онкологични заболявания в домашна среда.
Желаещите да се включат в предстоящото обучение да заявят участие, предоставяйки своите имена и телефонен номер по следните начини:
Лично на адрес: гр. Бургас, бул. „Демокрация“ № 104
Чрез E-mail: center@bg-patients.info
Чрез Skype: infocenter.burgas
Чрез Телефон: +359 56 700 629
В началото на месец септември, с всички заявили желание за участие ще бъде проведено интервю, като до участие в обучението ще бъдат допуснати 16 човека.

 

Източник: burgasinfo

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории