НПИЕГМ – условия за устойчива заетост

Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) ще създаде устойчива заетост на младите хора, подчерта министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, който представи на 4 април 2014г. НПИЕГМ в град Бургас. Той акцентира върху сътрудничеството на МТСП със социалните партньори и местната власт в реализацията на мерките, насочени към повишаване на заетостта при младежите.

„НПИЕГМ е разработен в отговор на Препоръка на Съвета на ЕС от април 2013 г. за създаване на Гаранция за младежта и обхваща периода 2014 – 2020 г.”, съобщи министър Адемов. Той допълни, че за реализация на инициативата Европейската комисия отделя 6 млрд. евро в следващите две години. България ще усвои близо 240 млн. лева.

Над 83 хиляди млади хора живеят в Югоизточния район, като близо 9 хиляди от тях са безработни, съобщи пред участниците министър Адемов. Във форума се включиха изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов, областният управител на Бургас и заместник областните управители на Сливен и Ямбол.

Министър Адемов посочи, че НПИЕГМ предвижда всеки млад човек на възраст под 25 години да получи добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование.

„Мерките и действията по НПИЕГМ, които се прилагат за интеграция на пазара на труда, са разнообразни и ще бъдат определяни спрямо индивидуалния профил на всеки младеж”, съобщи министър Адемов. Той поясни, че по програмите за стажуване държавата покрива разноските на работодателя по заплатата и дължимите осигуровки на стажанта, като осигурява финансиране и за половин минимална работна заплата и дължимите осигуровки върху нея за наставник.

Министър Адемов съобщи, че през първото тримесечие на 2014 г. безработните младежи до 24 г. са 35 144 средномесечно, като намаляват с 9.7% (с 3789 лица). „Първите резултати по изпълнението на НПИЕГМ отчитат, че над 6000 хиляди младежи са включени в заетост на първичния пазар на труда, на субсидирани работни места, по схеми на ОП РЧР или са курсисти в мотивационни обучения и такива за придобиване на квалификация и ключови компетенции”, допълни той.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории