Бяла Слатина дава шанс на деца с умствена изостаналост от 3 до 18 г.

Община Бяла Слатина успешно приключи проект на стойност близо 1.5 млн.лв., финансиран по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013. „Това не беше просто проект от голяма социална значимост. Доказателство за думите ми са неуморната и всеотдайна работа на изпълнителите на проекта – строителят успя да изгради изцяло двата центъра за настаняване от семеен тип за 160 дни, а през настоящата седмица, в рамките на 1 ден ще бъде доставено и монтирано и оборудването.

Новопостроените центрове ще осигурят подходяща среда за децата и ще създадат условия за равни възможности в различните сфери на обществения живот. „Тези деца, от 3 до 18 год., някои от които с тежки увреждания, ще се развиват в среда, близка до семейната. Чрез осъществяването на този проект, Община Бяла Слатина подава ръка и дава шанс на едни по-силни и смели от нас деца“ – заяви кметът на община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков, по време на заключителната пресконференция по проект BG161PO001/1.1-12/2011/042 „Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ Надежда – с. Търнава, Община Бяла Слатина“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Областният координатор по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“ – г-жа Йорданка Петрова отчете, че деинституционализацията се извършва съгласно планираните дейности, а ускорените темпове, с които се развива приемната грижа са обнадеждаващи.

Според г-жа Ваня Каменова, местен координатор по проект „Детство за всички“ – Враца, при изграждането на инфраструктурата е използвана оценка на индивидуалните потребности и фокусът на дейностите е насочен към конкретното дете.

Ръководителят на проекта инж. Васил Петровски подчерта, че с изграждането на двата центъра, децата плавно ще бъдт изведени от институциите, а Община Бяла Слатина ще предприеме следващата стъпка по кандидатстване за предоставяне на нова социална услуга от резидентен тип.

Общата стойност на проекта е 1 493 613,82 лв. В изградените, по проекта, два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) ще се предоставят качествени социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в гр. Бяла Слатина, настанени в специализирани институции. Новопостроените сгради се намират в кв. 19 на гр. Бяла Слатина, от двете страни на ОДЗ Слънчице.

Сградите разполагат с обособени спални и дневни помещения, обзаведени по начин, максимално улесняващ децата с двигателни увреждания, затруднена мобилност и тези с интелектуални затруднения. Капацитетът на двата центъра е общо 28 деца. Във всеки от тях ще бъдат настанени по 14 деца (12 от специализирани институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца от общността по спешност).

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории