Според последния „Индекс на настигането“ качеството на живот страната е по-близо до Албания, отколкото до ЕС

България е на 28 място от общо 35 страни в Европа в класацията „Индекс на настигането“ на институт „Отворено общество“. Изследването сравнява 28 членки на ЕС и кандидатките за общността – Сърбия, Македония, Турция, Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина и Исландия, като ги оценява по 47 икономически, социални и политически индикатора. България влиза в една и съща група в общата оценка заедно с Албания, Черна гора, Румъния и най-засегнатата от кризата държава – Гърция.

Целта на изследването е да отговори на въпроса до каква степен страните членки от Централна и Източна Европа са настигнали западните държави на континента. Индексът регистрира нивата на сближаване или отдалечаване по отношение на четири категории: „Икономика“, „Качество на живот“, „Демокрация“, „Управление“, и се прави вече за трета поредна година.

 

Вижте данните за България по индикатори:

 

Данни по индикатори*
България
Икономика  
БВП на глава от населението стандарт на покупателна способност (СПС) (EС27=100 като база)
47,00
Държавен дълг (% от БВП)
18,50
Кредитен рейтинг на държавата (10 е най-добър резултат,0 най-лош)
6,90
Ниво на заетост %
60,20
Брой патенти на глава от населението
0,25
Високо технологичен износ като % от произведените експортни стоки
7,47
Информационни и комукационни технологии (10 е най-добър резултат, 1 най-лош)
5,19
Енергийна интензивност на икономиката (напр.над 900 е лош резултат и под 100 е много добър)
671,10
Магистрали на площ 1000 km2
4,13
Магистрали на 100000 население
6,25
Други пътища на площ 1000 km2
171,84
Други пътища на 100000 население
260,04
Индекс „Правене на бизнес“ (напр. 1 е най-добър резултат, под 180 е лош )
66,00
Индекс на икономическа свобода (100 е максимална свобода, 0 най-ниска)
65,00
Демокрация  
Удовлетвореност от демокрацията % (100 е най-добър резултат, 0 – най-лош)
24,00
Доверие в хората (10 най-високо, 0 най-ниско)
4,50
Индекс на демокрация на Фрийдъм Хаус (1 е най-добре, 7 най-зле)
2,00
Индекс на демокрация на Икономист интелиджънс юнит (10 е най-добър резултат, 0 е най-лош)
6,72
Индекс „Свобода на медиите“ на „Фрийдъм хаус“ (0 е най-добър резултат, 100 е най-лош)
37,00
Индекс „Свобода на медиите“ на Репортери без граници (напр. 0 е най-добър резултат, 105 най-лош)
28,58
Глас и отговорност – СИУ (100 е най-добър резултат, 0 най-лош)
61,50
Незачитане на човешките права – Индекс на глобалния мир (1 е ниска степе на незачитане и 5 е висока)
2,00
Индекс на „Електронно участие“ (1 е най-добър резултат, 0 най-нисък)
0,03
Качество на живот  
Фактическо индивидуално потребление, ЕС27=100 като база
49,00
Коефициент на Джини (напр. над 35 е много високо неравенство, под 25 е ниско неравенство)
35,10
Сравнителната разлика на среден риск от бедност в %
30,00
Ниво на дълготрайна безработица в %
6,80
Дял на рано напусналите училище в %
12,50
Дял на населението с университетско образование в %
20,70
PISA – четивна грамотност (напр. над 500 е много добър резултат, под 300 е много лош)
429,00
PISA математика (напр. над 500 е много добър резултат, под 300 е много лош)
428,00
PISA природни науки (напр. над 500 е много добър резултат, под 300 е много лош)
439,00
Очаквана продължителност на здравословен живот в години (напр. над 74 е много добър резултат, около 63 е лош)
66,00
Очаквана продължителност на живота в години (напр. 82 е много добър резултат, 71 много нисък)
74,00
Детска смъртност до 5 годишна възраст
12,00
ЕвроХелф Консюмър индекс на националните системи на здравеопазване (по-висок резултат е по-добре)
456,00
Индекс на човешкото развитие (1 е най-добър резултат, 0 най-лош)
0,78
Управление  
Индекс за възприятие на корупцията – 10 (чиста от корупция) до 0 (много корумпирана)
41,00
Контрол над корупцията – СИУ (100 е най-добър резултат, 0 най-лош)
55,45
Политическа нестабилност – Икономист интелиджънс юнит (1 най-стабилна – 10 най-нестабилна)
1,80
Политическа стабилност и отсъствие на насилие – СИУ (100 е най-добър резултат, 0 най-лош)
58,49
Конфликти и напрежение в страната – 1 най-мирна; 3 най-малко мирна (избрани индикатори на Глобалния индекс за мир)
1,83
Ниво на убийства на 100 000 население
2,00
Ефективност на правителството – СИУ (100 е най-добър резултат, 0 най-лош)
56,40
Качество на политиките и регулациите – СИУ (100 е най-добър резултат, 0 най-лош)
70,62
Върховенство на закона – СИУ (100 е най-добър резултат, 0 най-лош)
51,64
Индекс за развитие на електронното правителство (1 е най-добър резултат, 0 най-лош)
0,66

 

Начело на класацията са севрозападните европейски страни, водени от Скандинавия. В групата на бързо развиващите се държави според авторите на доклада пък влизат централноевропейските и прибалтийските държави. Най-засегнатите от кризата (например Гърция, Италия и Португалия) формират отделна група според „Индекса на настигането“. Проблемът при тях е, че се влошават не просто икономическите им показатели, а при някои и оценките за демокрация.

Страните от Югоизточна Европа (където попада и България) са най-големият източник на притеснение, става ясно от доклада, като причината е, че те не мърдат от ниските си позиции (виж графиката). България и Румъния формират клуб на „забавено развитие“ според доклада към класацията. Като цяло най-неуспешни в догонването са балканските страни, които все още не са членове на ЕС – Албания, Македония, Турция, Сърбия.

България е успяла да изпревари Румъния през миналата година (за която са и данните от най-новото издание на индекса) и е достигнала 28 място. По икономическите си показатели обаче страната все още е зад северната ни съседка и така изпада в най-неразвитата група според класацията. По демократични показатели България също е на 28 място – над Румъния, но под Гърция. Последна по този показател – на 35 място, пък е Турция. По качество на живота на опашката е Албания. България пък отново изпреварва Румъния, като заема 30 място, но пък е след страни извън ЕС – Сърбия и Черна гора. Този индикатор включва оценка на богатството на домакинствата, неравенство и равнища на бедност, както и образование и здравеопазване.

По държавно управление България все пак успява да се класира в една група със страни като Латвия и Литва. Сред страните от Централна и Източна Европа България обаче се представя най-зле в оценката за корупция. Така общият извод за страната е, че вместо да догонва другите от ЕС с бързи темпове, България е по-скоро заседнала на Балканите.

 

Информация за всички изследвани държави можете да видите ТУК.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории