В рамките на две седмици персоналът и потребителите на социални услуги в Русе превърнаха с много любов и старание своите дворни пространства в красиви оазиси за почивка

Средният осигурителен доход за март е 1410,67 лева

Европейска карта за хора с увреждания – на обществена консултация от ЕК

Общо 296 проекта по ПРЧР са одобрени в новия програмен период 2021-2027 г.

Държавната агенция за закрила на детето връчи своите ежегодни награди „Посланик на доброто“

Проведе се дискусионен форум „Планиране на социалните услуги – срокове, ангажименти и отговорности на общините“

Заповед № РД-01-34/19.01.2023 г. на министъра на здравеопазването

Грант за малки организации, работещи за правата и приобщаването на малцинства

Сингапурска благотворителната организация в подкрепа на хора с увреждания

Препоръки за промяна на политики за приобщаващо образование отправиха граждански организации

ИНТЕРВЮТА

Разговор с Евелина Ван Менсел – социален предприемач, докторант и преподавател

НАСО с ново представителство в Благоевград

Интервю на тема „Здравни грижи за хора, страдащи от инконтиненция“  

Добрият пример на Aлександър и Борис: Ние не сме спасители на глухата общност, ние сме мотиватори!

Категории