Финансирани са лекотоварни автомобили за домашен социален патронаж

25 Септември – Ден на град Добрич

Подкрепа за украинските разселени хора и украинския културен и творчески сектор (покана за кандидатстване)

Международен ден на Жестовите езици

Международна седмица на глухите

Нов комплекс за социални, здравни и образователни услуги

„Велотон“ в подкрепа на онкоболни пациенти

Турнир по Шоудаун за хора със зрителни увреждания

Конкурс за социални иновации

Образователен фестивал „С деца на тепе“ и инициативата „Чиста България“

ИНТЕРВЮТА

Разговор с Евелина Ван Менсел – социален предприемач, докторант и преподавател

НАСО с ново представителство в Благоевград

Интервю на тема „Здравни грижи за хора, страдащи от инконтиненция“  

Добрият пример на Aлександър и Борис: Ние не сме спасители на глухата общност, ние сме мотиватори!

Категории