Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Приети са стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 година

Одобрено е изменение на Плана за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г.

Индикативни годишни работни програми за 2023 г. по ОП РЧР 2014-2020 и П РЧР 2021-2027

Информация от ОИЦ Монтана 

Обща земя: възможност за диалог и по-добри мерки в подкрепа на социално предприемаческите инициативи

Националната карта на социалните услуги

Уебинар относно стандартите за достъпност на изградената среда

Проект D-CARE с конференция „Транснационални политики за развитие и внедряване на услуги за интелигентна грижа за възрастни хора“

Мобилни центрове в подкрепа на уязвими социални групи

ИНТЕРВЮТА

Разговор с Евелина Ван Менсел – социален предприемач, докторант и преподавател

НАСО с ново представителство в Благоевград

Интервю на тема „Здравни грижи за хора, страдащи от инконтиненция“  

Добрият пример на Aлександър и Борис: Ние не сме спасители на глухата общност, ние сме мотиватори!

Категории