Фондация „Сийдър“ проведе практическо обучение за ЦНСТ

На 8 май във Велико Търново Фондация „Сийдър” в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето, община Велико Търново, и Регионалния информационен център проведе практическо обучение за общини относно управлението на центрове за настаняване от семеен тип. Това обучение се фокусира върху принципите на грижа и методите за справяне в кризисни ситуации. Общините Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Пордим, Луковит, чиито представители взеха участие в обучението предоставят или предстои да открият такива социални услуги в близко бъдеще.
Следващото обучение за споделяне на опита на Фондация „Сийдър” за управлението на центрове за настаняване от семеен тип е планирано за края на месец май в гр. Монтана.

 

Източник: Фондация „Сийдър“

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории