Четвърта междурегионална среща на Центровете за обществена подкрепа

На 29 и 30 май в хотел «Етър», гр. В. Търново за четвърта поредна година Международна социалнаслужба – България с подкрепата на Община В. Търново организира  междурегионална среща за обмяна на опит на Центровете за обществена подкрепа. В нея взеха участие над 65 професионалисти – социални работници и психолози от 22 Центъра в 19 общини. В малки групи бяха обсъдени две теми: Административно управление на ЦОП и Работа с деца, настанени извън семейството. На пленарни сесии бяха търсени общи решения и споделени добри практики, свързани с управление на качеството на услугите, управление на персонала и повишаване на квалификацията му, отчетността в работата на отделните професионалисти, работа с деца, настанени в ЦНСТ, приемна грижа и специализирани институции. Добри практики представиха ЦОП към КСУДС – Търговище, Шумен, Русе, Ст.Загора, Смолян, ЦОП-Бургас и ЦОП-В.Търново.

 

Източник: МСС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории