Приключи изпълнението на проект на НЧ „Димитър Полянов – 1862 г.” на тема: „Възстановяване и съхранение традициите на любителското кино и фото изкуство – поглед към културното богатство на карнобатския край” по Стратегия за местно развитие на МИГ – Карнобат.
Средствата за изпълнение на тази дейност са осигурени по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Договорът за реализацията на проекта бе подписан на 17.02.2015 г., сключен между ДФ „Земеделие”, СНЦ „МИГ-Карнобат” и НЧ „Димитър Полянов – 1862 г.”, на обща стойност 36 665,81 лева и със срок за изпълнение 30.06.2015 г.
Създадена бе нова формация – Кино-фото клуб с ръководител Веселин Лазаров, в която се включиха повече от 15 деца с изявени интереси към фотографията и любителското кино. Дейността започна през месец април и в краткото време за реализация на проекта децата работиха интензивно, водени от професионалист ръководител.
По проекта бе осигурено най-необходимото за провеждане на обучителни и практически занятия – Кино-фото клуба бе оборудван с необходимата техника, оборудвана бе и зрителна зала за публични прожекции, презентации и изложби.
Фото и кино-любителите не пропуснаха събитие от културния календар на Община Карнобат и активно документираха – в снимки и видео случващото се. Стремяха се да покажат богатството на своя роден край, проявено във всички форми на културния живот.
Поставено бе началото на създаване на видео архив чрез обработка и възстановяване в цифров формат на кино-видеоленти и фотографии, свързани с миналото, културните събития, бита, обичаите и др. От Кино-фото клуба в библиотеката на читалището бяха предоставени 24 бр. DVD, включващи стари любителски филми – продукт на Киноклуб – Карнобат, архив на читалищен театър – постановките: „Доктор” – 2004 г „ Милионерът” – 2006 г., „По старините” – 2008 г., „Двубой” – 2009 г., предпремиерата на „Покана от Париж” на МТФ „Хоризонти” – 2015 г.; архив на читалище „Димитър Полянов – 1862 г.” – юбилейните концерти по повод 145 и 150 години от основаването на читалище в Карнобат, архив на ХГ „Бенчо Обрешков” – чествания – 2002 г., откриване на изложби – Атанас Жеков – 2006, Ненчо Русев – 2008 г., 110 години от рождението на Бенчо Обрешков – 2009 г., архив на АНПТ „Карнота” с презентация на диск „Гласове от Карнобат”, юбилейния концерт по повод 65 години от основаването – 2015 г., Балкански фестивал на изкуствата – конкурса „С песните на Стайка Гьокова”, поставено бе началото на архив на Кино-фото клуб с проявите по проекта. Амбициите на клуба са този архив непрекъснато да се обогатява и да бъде достъпен за гражданите в читалищната библиотека.
Планираните 2 прожекции на стари любителски филми от архива по време на действието на проекта пред хората от общината бяха реализирани на 17 и 18 юни, като бе презентирана дейността на новия Кино-фото клуб, припомнена бе историята на съществувалия от 1965 до 2007 година Киноклуб – Карнобат, а за гражданите, гости на събитията бяха представени филмите: „Сляпа баба”, „Възпитателят”, „Намерил си майстора”, „Огънят”, Импресия – Карнобат и др., които породиха истински интерес и лека носталгия по отминали времена.
Заключителното събитие – Празник на любителското кино и фотоизкуство, бе проведено на 30.06.2015 г. и зарадва гражданите с откриването на фотоизложба на тема: „Карнобат – минало в спомен, настояще с надежда” и презентация на любителски документален филм „Културното богатство на Карнобатския край, опазено в народните читалища”.
В изложбата бяха представени над 50 фотографии на членове на новосформирания Кино-фото клуб – Бояна Иванова, Мариана Минчева, Василена Бонева, Василена Маркова, Йозлем Мустафа, Николинка Христова, Екатерина Радева, Кристина Костова. Участниците в изложбата са представили в снимки своите настроения, усетили са характери, разкрили са детайли, носещи заряд и естетическа наслада. Някои снимки са отразили мига, с емоцията, която носи, а други – разказват истории и провокират размисли. Гостите на събитието с удоволствие разглеждаха експозицията и поздравяваха младите фотографи.
Най-голям интерес предизвика новият любителски документален филм „Културното богатство на Карнобатския край, опазено в народните читалища” с подзаглавие „Да опазим пламъка”, създаден от новосформирания клуб. В идеята на филма е едно движение – пътуване из селата в Община Карнобат, с цел опознаване и представяне на читалищата, „в търсене на духовните знаци на времето”. В продължение на 60 минути младежите очертаха реалистична картина на живота в малките населени места. Филмът представя срещи с хората, интервюта, разкриващи гледната точка за смисъла на дейността, за стремежите да бъдат развивани читалищата. Филмът прави опит да представи работата в читалищата като път за постигане на целите – опазване, съхраняване, обогатяване и предаване на поколенията на традициите, обичаите, песенното и словесното богатство, историята, бита.
С дейността по проекта на този етап бяха изпълнени задачите и постигнати целите – възстановяване традициите на кино и фото – любителското изкуство в Карнобат с цел съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство чрез съвременни практики, разнообразяващи и разширяващи съществуващите дейности в читалище „Димитър Полянов – 1862 г.” гр. Карнобат, а това е предпоставка за развитие на творческия потенциал на общността.
Дейността на Кино – фото клуб ще продължи и през новия творчески сезон, а членовете му са амбицирани да усвояват умения, да създават нови филми и да постигат успехи в избраното поприще.

 

Източник: Община Карнобат

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории