Благодарение на „сензори“ (съвсем малки устройства) ще се осигури непрестанна връзка на възрастни хора с техни близки и социални работници. Това се предвижда по проект „Активна възраст“ (ACTIVAGE), в който София е партньор.

Участниците в проекта са от 9 европейски държави: Испания, Италия, Германия, Гърция, Португалия, Финландия, Франция, Великобритания и България. Проектът е финансиран по Програма „Хоризонт 2020“.

„Активна възраст“ е пилотен проект и включва 50 доброволци – възрастни хора, на които ще бъдат предоставени сензори. Данните от тях ще достигат до роднини и до „Социалния патронаж“ чрез интернет платформата. Така, чрез дигиталните технологии се цели възрастните хора по-дълго да живеят независимо в своите домове, където да получават необходимата подкрепа и услуги.

„Включването на дигиталните технологии в грижата за възрастните самотни хора дава по-голяма възможност за тяхната самостоятелност, както и сигурност за техните близки или социалните работници“, каза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова пред участниците в работната среща по ACTIVAGE.

Столичната община има 4 дома за възрастни хора. Чрез Общинско предприятие „Социален патронаж“ се предоставят различни грижи за около 1600 човека, които има нужда от топла храна, медицински услуги, социална подкрепа. През последните години са създадени над 17 услуги за възрастни хора и пълнолетни лица в София като центрове за социална рехабилитация и интеграция, дневни центрове.

Столичната община предвижда изграждане на 9 нови социални услуги за хора с увреждания по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Източник: Столична община, 11.02.2020 г.