Нарастване с 45 млн. евро на чуждестранните инвестиции в България през февруари.

Българска народна банка (БНБ) представи предварителни данни, които сочат нарастването на инвестициите в страната с 45 млн. евро за февруари 2017 г., при положителна стойност от 133.6 млн. евро за февруари 2016 г. Страните с най-големите преки инвестиции за януари – февруари 2017 г. са Холандия (35.1 млн. евро, 34.3% от общия размер за периода), Малта (16 млн. евро, 15.7%) и Германия (11.5 млн. евро, 11.3%). Повече за данните на БНБ може да видите тук.

Също през последните дни Международният валутен фонд (МВФ) повиши очакванията си за българската икономика. В доклад за световните икономически перспективи от фонда прогнозират увеличение с 2.9% на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната ни за 2017 година. Подобрението най-вероятно се дължи на по-оптимистичните очаквания за развитие на световната икономика, както и на по-високия ръст на българския БВП през 2016 г., споделят от Капитал.

Националният статистически институт (НСИ) обяви, че през 2016 година годишният общ доход на лице от домакинство е 5 167 лв., което показва 4.3% ръст спрямо този за 2015 г. За периода 2008 – 2016 г. общият доход средно на лице от домакинство се увеличава близо 1.5 пъти. Реалните доходи на домакинствата нарастват с 5.2% през 2016 г., в сравнение с 2015 г.

Автор: Емил Томов

Източник: uspelite.bg