Практическо обучение за ЦНСТ за деца с увреждания

Фондация „Сийдър” в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и екипа по проект „Подкрепа” на ДАЗД по ОП „Техническа помощ” със съдействието на Община Карнобат и Областен информационен център – Бургас проведе практическо обучение на екипи от 7 общини (Бургас, Поморие, Созопол, Ямбол, Нови Пазар, Айтос и Карнобат), които имат или предстои да открият Центрове за настаняване от семеен тип за деца, изведени от институции. Обучението се проведе в гр. Карнобат и на него присъстваха около 40 участници. Обучението бе открито от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева.

„Държавната агенция за закрила на детето разчита на ангажираността и партньорството на местните власти. Докато кметовете са ангажирани с процеса на деинституционализация и застават зад екипите и децата в новите услуги, ние ще успяваме да променяме средата и да гарантираме по-добра грижа за момчетата и момичетата с увреждания. Нашата цел е заедно да търсим по-високо качество на грижа и индивидуално решение за всяко дете. Деинституционализацията е промяна на отношението на възрастните към тези деца”, заяви г-жа Жечева.

Изпълнителният директор на Фондация „Сийдър” Линдзи Солтсгивър и Координатор „Проекти и социални услуги” в Кюстендил Маргарита Пармакова споделиха модела на „Сийдър” за управление на Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и за процесите, нужни за справяне с кризисни ситуации в такъв тип услуги. Презентациите привлякоха интереса на всички участници и предизвика дискусии.

Основната тема на обучението, в което участваха кметовете на Карнобат Георги Димитров и на Нови пазар Румен Христов, представители на общинските администрации, екипите на новоизградените центрове и координаторите на проект „Подкрепа”, бе решаването на конкретни казуси и проблеми, възникващи в процеса на настаняване в новите услуги, споделени бяха и иновативни модели на поведение и работа с децата. „Смисълът на интеграцията на тези деца е социализацията им. Чрез новите услуги ние се стремим да осигурим такова качество на грижата, което да позволи на децата с увреждания да постигнат най-високия си потенциал”, каза председателят на ДАЗД.

„Приключването на строителството на сградата, в която ще функционира ЦНСТ и защитено жилище, е началото на труден процес. Реалната реализация на услугата, а именно работата с децата, изисква изключително висок професионализъм и екип, който има отношение към тези момчета и момичета, и обича професията си. Бъдещите социални работници трябва да преминават през психологическа подготовка, да се срещнат и опознаят децата, за които изграждаме тези услуги”, каза кметът на Карнобат Георги Димитров. Преди седем месеца в общината бяха открити първите в страната центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания. „Опитът ни показа, че е необходимо да се търси професионализиране още в училище. Смятам, че разкриването на специалност „социален работник“ в средния курс е наложително”, допълни г-н Димитров.

Добрата практика на извеждане на деца от институция и адаптирането им в нов тип услуга представи Линдзи Солстгивър – председател на Фондация „Сийдър”. Тя сподели опита на своите колеги в работата по закриване на ДДУИ в с. Горна Козница и как се променя живота на 16 деца и 8 младежи, настанени в 2 център за настаняване от семеен тип и 1 защитено жилище в град Кюстендил. „Деинституционализацията означава много повече от строителство, обучение, откриване и преместване. Това е промяна в обществото, в местните власти, в персонала, в децата. Защото можеш да извадиш човека от институцията, но предизвикателствотое да извадиш институцията от човека”, завърши г-жа Солстгивър.

 

Източник: ДАЗД/Фондация Сийдър

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории