ЦНСТ за лица с умствена изостаналост в Широка лъка

В Широка лъка предстои да бъде открит Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за лица с умствена изостаналост , който ще се помещава в бившия Дом за деца лишени от родителски грижи, съобщи секретарят на община Смолян Момчил Николов. В центъра се създава среда, близка до семейната, при която лицата ще получават необходимите им индивидуални грижи и подкрепа за личното им съзряване и изграждане на умения за самостоятелен живот. Организирането на услугите в него са насочени към създаване на условия и нагласи на тези хора за равнопоставено участие в живота на местната общност. Гарантира се пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко лице в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа, посочи Николов. Той припомни, че за развитието на едно общество се съди по хуманното му отношението към хората с увреждания и социално –слабите. В Центъра ще бъдат настанени 11 потребители на тази услуга, които ще отговарят на изискванията на методиката на ЦНСТ , утвърдена от Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. Първият етаж от бившия дом, където ще се помещава новата социална услуга има отделен вход, два апартамента тип мезонети със собствени санитарни възли, дневни стаи, кухня и трапезария. За оборудването на помещенията община Смолян също е осигурила необходимите средства.
Социалната услуга ЦНСТ за лица с умствена изостаналост е държавно делегирана дейност. Новата социална придобивка ще осигури и 10 работни места за жителите на Широка лъка. През месец ноември миналата година , Общинският съвет взе решение за откриването на този Център.

 

Източник: Пресцентър на община Смолян

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории