ЦНСТ за деца с увреждания отвори врати в Сливен

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и ген. Кольо Милев – кмет на Община Сливен, откриха центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в град Сливен. Услугата е изградена в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” със средства от Оперативна програма „Регионално развитие”.

„Деинституционализацията е новата публична политика на България. У нас тя не е извършвана в мащабите, в които се прави в Европа. Да променим отношението към децата, да променим самите себе си – това е в основата деинституционализация. Изключително важни са хората, които ще работят в тази услуга, защото децата с увреждания няма да получат нова грижа само заради прекрасната сграда и условия, а най-вече заради хората, които ще работят тук”, заяви по време на откриването г-жа Ева Жечева.

По схема „Да не изоставяме нито едно дете“на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността“ Община Сливен вече има сключен договор. Предстои наемането на персонал и неговото обучение, както и стартирането на опознавателните срещи с децата и младежите, които ще бъдат преместени в новите услуги. Председателят на ДАЗД посочи, че агенцията ще подпомогне обучението на служителите от новите услуги, за да се изпълни със съдържание и ново качество грижите за децата.

Проектът „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в община Сливен” стартира на 5 януари 2012 г. Общата му стойност е 2 029 734,02 лева. Новопостроените сгради са с капацитет по 12 места, като са предвидени и 2 допълнителни места за спешен прием на деца и младежи с увреждания.

В област Сливен е предвидено изграждането на център за настаняване от семеен тип и център за социална рехабилитация и интеграция в Община Котел. Средствата за тях са предоставени от Програмата за развитие на селските райони.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории