Откриха Център за обществена подкрепа в Созопол

Център за обществена подкрепа започна дейността си в Созопол. Дейностите се реализират от Областния съвет на БЧК-Бургас в партньорство с община Созопол.За да се реализира новата социална услуга ,община Созопол предостави безвъзмездно общинска сграда, в която 25 деца от общината ще получават помощ и подкрепа от специалистите. На официалното откриване на Центъра за обществена подкрепа присъстваха цялото ръководство на БЧК –председателят на най- голямата хуманна организация в страната Христо Григоров,генералният директор доц.Гигов,зам.генералния директор д-р Славина Джамбазова и председателят на Областния съвет на БЧК-Бургас Виолета Радева заедно с председателя на БМЧК-Бургас Крисиян Пеняшки.

Най- новата социална услуга бе представена от Виолета Радева в присъствието на кмета на община Созопол Панайот Рейзи,председателят на общинския съвет Красимира Германова, общински съветници, зам.кмета на общината Катя Стоянова, кметове на населени места, жители на Созопол. Специален гост на събитието бе и Тони Костова, директор на Областна дирекция „Социално подпомагане“ Бургас ,която даде висока оценка на социалната политика, която екипът на Панайот Рейзи реализира активно в последните няколко години.

Създаването на ЦОП в Созопол е дейност по Програма за социална промяна на БМЧК,финансирана от „Велукс“-Дания. Наред с дейности за насърчаване на активността на младите хора за решаване на местни проблеми,Програмата има за цел да подпомогне в различни аспекти уязвими деца и млади хора.

Финансирането на проекта е на стойност 63 280 евро,с които бе ремонтирана и обзаведена сградата, в която се предоставя социалната услуга,както и се осигурят специалисти за период от 12 месеца.ЦОП-Созопол разполага с два учебни кабинета,стоя за игри и стая за почивка,интернет зала, санитарни помещения,лекарски кабинет и помещения за персонала.Обзаведени са и трапезария и склад за храни. Разкрити са пет работни места, директор на ЦОП-Созопол е Георги Щерионов.

„Разкриването на Центъра за обществена подкрепа е продължение на активната социална политика на община Созопол, като приоритет са децата и младежите„, заяви по време на официалното откриване на Центъра за обществена подкрепа кметът на община Созопол Панайот Рейзи.

„Партньорството с Областния съвет на БЧК-Бургас е с традиции и от полза за жителите на общината. В партньорство бе реализиран преди три години проект „Подкрепа за достоен живот“ по ОП „ Развитие на човешките ресурси“,като предлаганите тогава социални услуги продължават на територията на община Созопол ,реализирани вече по други проекти програми.“- допълни още кметът. Това сътрудничество между Областния съвет на БЧК-Бургас и община Созопол създава устойчивост на социалната подкрепа на уязвимите социални групи и е в унисон с Общинската стратегия за социална политика, както в Бургаска област. и Областната стратегия за развитие на социалните услуги

Център за обществена подкрепа е вид социална услуга за уязвими деца, която цели да ги подпомогне както в учебният процес, така и с по-задълбочена социална работа, а където се наложи и работа със цялото семейство.От услугата ще се възползват деца в риск на възраст от 7 до 18 години. Услугите, които предлага ЦОП-Созопол са превенция от отпадане в училище, превенция на девиантното поведение, превенция на насилието и превенция от изоставяне. С децата ще работят педагог,психолог и социален работник.

 

Източник: zonaburgas.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории