Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район

На 27 март заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова участва в Съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападния район в Благоевград. В дискусиите се включиха Зинаида Златанова, заместник министър-председател и министър на правосъдието и Петър Чобанов, министър на финансите.

Основни теми на заседанието бяха приоритетите на Споразумението за партньорство на България и оперативните програми за периода 2014-2020 г., както и стартирането на третата процедура за присъждане на европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. На Съвета бе отчетено изпълнението на оперативните програми за периода 2007-2013 г. на територията на Югозападния район.

Заместник-министър Янкова представи приоритетите по новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). „Националните цели на България в изпълнение на стратегията „Европа 2020” са не по-малко от 76% от населението между 20 и 64-годишна възраст да е включено в заетост и намаляване броя на хората в бедност с 260 хиляди души до 2020 г. Постигането на тези цели е от основополагащо значение за визията и стратегията на ОП РЧР”, каза тя.

Програмата е насочена към осигуряването на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и модернизирането на публичните политики.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории