Covid-19: Информация за хора с интелектуални затрудненияПоместените в информационния сайт текстове са лесни за четене, за да бъдат разбираеми за хората с интелектуални затруднения. Сайтът (https://i.bapid.com/) е изготвен от БАЛИЗ.