credit logoПрез 2006 г. Credit Suisse стартира своята програма за достъпност за служители и потребители. Мисията на този проект е, на първо място, да подпомогне интеграцията на служителите с увреждания, и на второ място, да направи банковите услуги по-достъпни. Единственото място, където се отправят въпроси относно увреждания и достъпността, е Центърът за достъпност.
За да изпълнят мисията си, Credit Suisse инициира множество програми. Те включват: обучение за информираност по отношение на уврежданията, достъпност до услуги, продукти и инфраструктура, насоки и директиви за достъпността, технологии в помощ на служителите с увреждания и създаването на форум – „грижа за хората с увреждания“, който позволява на служителите, със или без увреждания, да обсъждат теми свързани с увреждания.
credit practiceТози проект включва както вътрешни, така и външни заинтересовани страни и има пълната подкрепа на ръководството на Credit Suisse. Клонове на Credit Suisse трябва да покрият определени стандарти, които осигуряват по-добра достъпност. Тези изисквания включват: достъпни входни точки, подходящ достъп за служители и потребители и безпрепятствен достъп до гишета. Освен това, Credit Suisse осигурява свободен достъп до интернет, за да може служителите със зрителни увреждания да имат достъп до онлайн информация и приложения.
Освен това, Credit Suisse започва и стажове за млади хора с увреждания. Допълнително, Credit Suisse инициира дискусии на тема достъпност с други предприятия в Швейцария, за да може да се популяризира и подобри информираността по отношение на уврежданията и достъпността.
Служители, със или без увреждания в Credit Suisse, имат равни възможности за възнаграждения и трудова кариера с останалите служители. Допълнително, Credit Suisse дава възможност за приемственост по отношение на работа и заплата, когато служител страда от заболяване или инвалидност.
Проектът е отличен с голямата награда на Credit Suisse, както и други награди – Biene и Aeppli.

 

За повече информация: www.credit-suisse.com