Културен дебат в Световния ден за социална справедливост

На 20 февруари т.г. Национален алианс за социална отговорност взе участие в културен дебат, организиран от мрежата „Хлебни къщи”, по случай Световния ден на социалната справедливост. В събитието участва „Театър Цвете“, активен член на НАСО, които използват новаторски, творчески техники за работа с деца и младежи с увреждания.

По време на дебата под името „Месим, за да се смесим“, който се проведе в „Червената къща“ в столицата, бяха обсъдени темите за социалната справедливост като основен принцип за мирно съвместно съществуване и просперитет. Програмата включваше лични истории на хора от разнородни социални класи и с различни специални нужди, които бяха представени чрез интерактивен и творчески подход. Чрез езика на изкуствата и играта бяха разчупени и променени стереотипите за категории като „увреждане”, „различност” или „уязвима група”.

НАСО съдейства за набиране на участници в програмата, което спомогна за успешното реализиране на събитието и неговото послание към обществото за по-хуманно и солидарно отношение между хората.

 

Източник: НАСО

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории