Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова се включи в ежеседмичната работна среща на екипа на Фондация „Асоциация Анимус“. Специалистите на неправителствената организация представиха постъпилите през изминалата седмица сигнали за деца в риск, както и развитието по определени казуси. Психолозите споделиха постиженията и трудностите, които срещат в работата с малчуганите, техните родители и органите по закрила.

Д-р Лилова разгледа и стаите, където децата получават подкрепа от екипа на Фондацията. Помещенията са специално оборудвани с цветни мебели и играчки и осигуряват подходяща среда за работа с момчетата и момичетата, станали свидетели или жертви на насилие, трафик и др.

Председателят на ДАЗД поздрави специалистите за полаганите усилия в различни направления за гарантирането на правата на децата. Тя подчерта, че в грижата за младите хора се постигат положителни резултати, когато всички институции и неправителствени организации обединят усилията си.

Източник: https://sacp.government.bg/bg/%D0%B4-%D1%80-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/

Дата: 26.02.2018 г.