Marinova

Д-р Лидия Маринова е заместник-кмет на Община Варна по Социални дейности, здравеопазване, превенции, образование и младежки дейности. Завършила е Медицинския университет във Варна. Над 30 години работи като педиатър. Омъжена е, с две деца. Работила и с неправителствени организации в областта на здравеопазването и социалните дейности. Преди да поеме отговорностите на заместник-кмет, е била общински съветник във Варна и председател на комисията по социални дейности.

 

Какво е водещото в социалния сектор на Варна през последните години?
От няколко години насам Община Варна слага в приоритета на своите дейности социалните дейности и здравеопазването, така че социалната програма, която сама по себе си е уникална за Варна и цялата стана, е едно от водещите звена в работата на Община Варна. Социалните услуги нараснаха на 56 като са обхванати почти всички сектори, с малки изключения, като услугите, които предлагаме са изключително разнообразни за хора и деца с увреждания, в нужда и в риск от социално изключване. Общият брой на потребителите на този разнообразен спектър от услуги е над 5000.
Как подкрепяте развитието на капацитета и професионализма на специалистите?
По принцип подбора на добри специалисти е проблем, защото заплащането в този сектор е твърде ниско и от към заплащане – мотивацията не е достатъчно добра. Въпреки всичко успяваме да запълним щатните бройки на тези услуги с добри специалисти, които работят изключително от сърце и с разбирането, че хората имат нужда от тях. Община Варна се стреми да заделя средства за тяхното обучение и квалификация, за да могат се справят с предизвикателствата по всяко време. За 2015 г. Община Варна е отделила над 6 милиона местно финансиране за социални услуги и дейности. От предоставяни 56 услуги, само 31 имат държавно финансиране, а всички останали 25 услуги разчитат на местно финансиране. В тази сума от 6 милиона влизат средства за квалификация и обучение на специалистите, както и капиталови разходи за подобряване на материалните бази и среда на услугите на територията на Общината.
Освен финансовите аспекти, с какви предизвикателства най-често се сблъсквате в социалния сектор?
Едно от предизвикателствата, с които изпитваме трудности, но все пак преодоляваме, е наличието на общинска собственост, която да предоставим за развитие на социални услуги. Разполагаме с една много голяма база от учебна сграда, общежитие, производствена база на Социално-учебен професионален център (СУПЦ), който функционира във Варна. В тази връзка сме направили постъпки държавата да ни прехвърли земята и сградния фонд, за да уплътним тази огромна площ и да направим Комплексен социален център, като го наситим с разнообразни услуги.
Освен това се предоставят и общинските терени за социални услуги, като в Плана за развитие на интегрирана градска среда, има определени зони във Варна със социална насоченост, като е планирано изграждането и предстои проектирането на различни социални услуги – център за настаняване от семеен тип за възрастни, защитени жилища, социални жилища, център за социална рехабилитация и интеграция и други.
С какви постижения се гордее Варна в социалния сектор?
Преди всички успяхме да направим водещи социалните центрове и увеличи броя на социалните услуги и техните потребители. Пред нас новото предизвикателство е да се справим успешно с проекта за центровете за настаняване на деца и младежи. Във варна те са седем нови и едно старо. В момента тече втория компонент от проекта – настаняване на потребителите. В тези центрове вече има назначен персонал от 76 души и най-важното в дневния ред към момента е настанените деца да преодолеят стреса от преместването и да бъдат обгрижвани по нов начин.
Освен това открихме Общностен център по друг европейски проект за 1000 потребители – за бременни и майки с деца от 0 до 7 години, като потребители ще бъдат и децата, и родителите, където ще се предложат разнообразни здравни и социални услуги. Предвидените специалисти са педиатри, акушери, психолози, педагози, социални работници. Към този Общностен център има построена и функционираща социална детска градина, като 30 % от капацитета на тази детска градина ще бъдат потребителите на Общностния център. Мисля, че това е една нова крачка към така необходимите комбинирани здравно-социални услуги и да спрем изкуствено да разделяме социалния от здравния сектор, защото много често те трябва да вървят ръка за ръка.
Варна започна да работи и в посока осъществяване на услуги за деца и възрастни с психични проблеми и деменция, които също са една недостатъчно разработена ниша, като в тази посока вече функционира един Център за работа с възрастни с деменция, а от 1 юни ще бъде открит и Център за работа с деца с психични проблеми. От 1 година работи и Център за лица с алкохолна зависимост, който също се финансира в Община Варна. В момента планираме и сме осигурили база за развитие на още една иновативна социална услуга – за работа с лица с Алцхаймер, която ще се управлява от неправителствена организация. Надявам се тази услуга да бъде включена в социалната програма на Варна през следващата година.
Има ли място за социално предприемачество в социалния сектор на Варна?
Това е една област, която не е достатъчно развита във Варна и ниша, която трябва да запълним. Ако успеем да създадем Комплексен социален център в сградата на СУПЦ има две производствени халета, планираме развитието на социално предприятие за хора с увреждания и хора в неравностойно положение, където те биха могли да реализират своя трудов потенциал по подходящ начин. След наличието на базата, за която все още не можем да поемем ангажимент кога ще бъде на разположение, Община Варна ще трябва да реализира и самото социално предприятие, за което ще търсим проектно финансиране в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

 

Интервю: nasoki.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории