ДАЗД предлага промени в Закона за убежището и бежанците

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева участва в заседанието на Националния оперативен щаб за овладяване на кризисната ситуация, възникнала в следствие на увеличен миграционен натиск. На него присъстваха заместник-министрите на вътрешните работи Васил Маринов и Пламен Ангелов, Николай Чирпанлиев – председател на ДАБ, главен комисар Николай Николов, директор на ГДПБЗН, представители на ръководството на дирекциите „Гранична полиция“, „Миграция“, Министерството на отбраната, БЧК и други ангажирани с проблема институции.

По време на срещата бе направен кратък преглед на предприетите действия по Плана за ограничаване на миграционния натиск към България, приет от Съвета по сигурността към Министерския съвет. 33 мерки със 129 дейности са заложени в плана. Изпълнени към момента са 111 дейности, в процес на реализация са още 7.

Държавната агенция за закрила на детето активно участва в идентифицирането на проблемите и предизвикателствата, възникващи от засиления миграционен поток към България. За целта в края на миналата година бяха проведени две заседания на Националния съвет за закрила на детето, на които бяха поети конкретни ангажименти за взаимодействие и осигуряване на подходящи условия за живот и развитие на влизащите в страната деца.

Г-жа Ева Жечева съобщи, че в момента в страната има 1446 деца, търсещи или получили закрила, за които са предприети мерки за гарантиране на техните основни права. Все още обаче остава нерешен проблемът с института по настойничество на непридружените момчета и момичета, а техният брой към днешна дата е 104, подчерта тя. Затова ДАЗД ще направи предложение за промяна в Закона за убежището и бежанците, а не в Семейния кодекс, с което да се предвиди особен вид представителство за тези деца. За да се подобри грижата за децата бежанци, останали без родителска грижа, е постигнато съгласие за създаване на специализиран център на ДАБ за настаняване на младежи до 15 г. в сградата на оздравителното училище в гр. Вършец, заяви г-жа Жечева.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето инициира и създаването на междуведомствена експертна група, която вече разработва координационен механизъм за действия в случай на непридружени малолетни и непълнолетни чужденци.

По време на заседанието беше обърнато и специално внимание на подобрените битови условия в центровете след предприетите ремонтни дейности и осигуряването на храна за децата и семействата, търсещи и/или получили закрила в България.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории