Работна среща в ДАЗД с френски експерт по осиновявания

Държавната политика в подкрепа на осиновяванията на деца в България и Франция обсъдиха на среща на 26 март председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева и г-н Тиери Фресе – аташе по международните осиновявания на Република Франция. Г-жа Жечева представи процеса на деинституционализация на децата с увреждания, който е в решителната си фаза. Настанените в новите услуги – центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища, деца и младежи се чувстват добре и показват подобряване в развитието си. Част от дейностите в процеса на деинституционализация са насочени в посока популяризиране на приемната грижа и осиновяването, посочи председателят на ДАЗД.

България е на второ място сред европейските страни след Русия по брой на осиновени деца във Франция, съобщи г-н Фресе. 49 от 1400-те деца от чужбина, осиновени от френски граждани са българчета. С адаптацията и социализацията на тези момичета и момчета се занимава Службата за международно осиновяване, която е ситуирана към МВнР на Франция, поясни г-н Тиери Фресе. Тази институция прави следосиновително наблюдение и е създала мрежа за предоставяне на допълнителни медицински консултации на осиновените от чужбина деца.

Аташето по международните осиновявания на Република Франция прояви интерес дали в България се провеждат кампании за популяризиране на националното осиновяване, работи ли се в посока разширяване на критериите, които бъдещите родители посочват при кандидатстване за осиновяване на дете. Дискутирани бяха и най-честите причини за изоставяне на деца в България. Г-жа Жечева заяви, че по този проблем са правени няколко национални проверки. Данните от тях показват, че най-честата причина за изоставяне на новородените е липса на подкрепа за майките, а за децата над 3 г. са водещи социално икономическите причини, липса на подкрепящи мерки за родители на деца с увреждания. В българското законодателство са предвидени специални мерки за осиновяване на деца над 7 год., със специални нужди и на деца с увреждания. Разработена е и програма за обучение на кандидат – осиновители.

Г-н Фресе заяви, че в момента във Франция асоциации на родители с осиновени деца дискутират дали осиновяването е напълно законно и дали детето трябва да има достъп до информация за биологичните си родители.

По предложение на ДАЗД към Министерството на правосъдието е сформирана работна група, която ще разработи насоки за подготовка на децата за международно осиновяване – психологическа, за преодоляване на езиковата бариера и др., заяви председателят на ДАЗД. Френският аташе поздрави Агенцията за тези идеи.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории