Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН) организират национален конкурс, целящ повишаване културата на децата за здравословния начин на живот. Конкурсът е за плакат на тема „Здрав съм, не само когато не съм болен“ и в него могат да се включат ученици от всички училища в системата на МОН и школите по изобразително изкуство.

Подтемите на конкурса са: „Зная как да се грижа за здравето си“; „Тичам скачам и се смея, в здраве аз живея“; „Балансираното хранене – начин на живот.

Представители на ДАЗД, МОН, както и външни експерти ще изберат финалистите в националния конкурс, а най-добрите творби ще бъдат представени в изложба, организирана съвместно от ДАЗД и МОН.

Повече информация може да намерите тук.

Източник: ДАЗД, 18.10.2019 г.