ДАЗД издаде сборник за работа с деца с увреждания от специализираните институции

Сборник с текстове за работа с деца от специализирани институции и техните родители „Връзки, раздели, срещи“ бе представен от съставителя му психоаналитикът Весела Банова и д-р Любомир Жупунов – педиатър, по време на семинар с участници в процеса на деинституционализация на деца в Банско, организиран в рамките на изпълнявания от Държавната агенция за закрила на детето проект „Подкрепа”. В срещата участваха зам.-министърът на труда и социалната политика г-жа Спаска Петрова и председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева.
Наръчникът дава отговор на въпросите как се работи с деца с увреждания, как трябва да се отглеждат те в семейна среда, кои са най-подходящите услуги за тях и техните родители и близки. Текстовете в сборника представят добри практики на социални услуги от България и Белгия. Те показват, че ефективната и продължителна работа с децата от институциите, с техните родители, с хората, които се грижат за тях – приемни семейства, социални работници, рехабилитатори и др., могат да подобрят живота им и да им дадат шанс за развитие.

Анелия е едно от децата с увреждания, които от години живеят в институции. Тя е с множество тежки диагнози, ниско тегло, неконтактна и неподвижна. Храни се с гастрален катетър. В това състояние е на две години и половина, когато специалисти започват индивидуална работа с нея. Целта, която си поставят е “да събудим душата в това малко телце, в което влизат и излизат тръбички почти всеки ден“. Започват интензивни грижи и занимания с момичето, променя се подхода на грижа – не като към пациент, а като към дете, което се нуждае от подкрепа и внимание. След две години индивидуална работа Анелия вече ходи, произнася думи, храни се с лъжичка. И намира новите си родители. Това е една от историите, представени в издадения сборник.

Основните теми, които са засегнати в книгата са: функциите на родителите и на детето, как трябва да бъде съобщавано на родителите за увреждането от страна на медицинските специалисти, как ще се постигне приемането на децата с увреждания от страна на обществото.
Едно от големите предизвикателства пред всички, ангажирани с деинституционализацията в България, е срещата с психичното страдание на децата от институциите, смята Весела Банова. Авторката на сборника подчертава, че умствената изостаналост и делинквентността понякога са причинени от раздялата с майката, с близките или от анонимността на грижата в големите институции. Затова са необходими нови услуги, които да помогнат за преодоляването на тези пречки.

Резидентните услуги и новият тип на грижа в центровете за настаняване от семеен тип и защитени жилища за деца с увреждания също са намерили място в книгата на г-жа Банова. Тя подчертава, че „работата в най-добрия интерес на детето има своите предизвикателства, но когато е успешна, дава опори на детето и тогава то успява да срещне своите родни майка и татко, приемни родители или осиновители”.

Наръчникът е създаден в рамките на проект „Детство за всички”, чиято основна цел е създаване на устойчив модел на деинституционализация на децата с увреждания от домовете за деца с увреждания и домовете за медико-социални грижи за деца.

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории