Председателят на ДАЗД изнесе лекция за процеса на деинституционализация в ЮЗУ „Неофит Рилски”

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето Ева Жечева изнесе лекция пред студенти от Факултета по педагогика на Югозападния университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. Работата с деца със социални проблеми и деца със специални образователни потребности в контекста на процеса на деинституционализация на грижата за деца бе темата на срещата.

„България е една от първите държави от бившия Източен блок, в която започна такъв мащабен процес на деинституционализация. Промяната на грижата за децата от институционална към грижа в семейството и в общността гарантира по-добро бъдеще за тази уязвима група от обществото”, заяви Ева Жечева.

Пред студенти и преподаватели тя очерта някои от проблемите, които Държавната агенция за закрила на детето решава и които биха могли да насочат студентите към бъдещата им практика. Ева Жечева представи процесите, които се реализират в сферата на детските политики – в образованието, здравеопазването, социалната сфера, където стремежът е да се предлагат интегрирани услуги, за да бъдат много по-близо до семействата, до техните потребности и най-вече до потребностите на децата. Нашата цел е да променим не само грижата за децата, не само качеството на грижата за тях, не само сградите, в които те ще живеят, да променим нагласите в обществото към тези деца – променя цялото ни общество“ – каза Ева Жечева.

Председателят на ДАЗД и студентите коментираха компетенциите, които е необходимо да имат бъдещите педагози, за да са конкурентоспособни на пазара на труда.
Госпожа Ева Жечева напомни на бъдещите педагози, че през ноември тази година се навършват 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. По този повод Държавната агенция за закрила на детето започна реализирането на Национална кампания „2014 г. – година на правата на детето” под патронажа на вицепремиера Даниела Бобева.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории