Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова и експерти от Агенцията участваха и в общо събрание на глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International , на което се приеха Многогодишния план 2021-2023 г. и назначаването на нови регионални представители. По време на срещата специално приветствие по повод присъединяването на ДАЗД към Child Helpline International отправи и г-жа Хелън Мейсън – оперативен директор на организацията. Тя подчерта значението от българското участие и Националната телефонна линия за деца 116 111 в тази световна мрежа, тъй като в нея членуват телефонни линии от всички държави-членки на Европейския съюз. Телефон 116 111 е единен хармонизиран номер на телефонни линии за консултиране на деца в цяла Европа. Г-жа Мейсън подчерта желанието на международната организация да окаже подкрепа за развитието и дейността му в България.

През 2020 г.  д-р Елеонора Лилова инициира членството на ДАЗД в глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International. Целта на инициативата е да се използват различните възможности, които организацията има и да се подкрепи чрез международно сътрудничество управлението на Националната телефонна линия за деца 116 111.

Международната организация Child Helpline International се състои от 173 участници от 142 държави от целия свят и  координира информацията на членуващите в нея национални телефонни линии за деца в целия свят. Този изключителен ресурс се използва за подпомагане на системите за закрила на детето на национално, регионално и глобално ниво, като подкрепа към телефонните линии за деца, работещи в подкрепа на правата на децата.

Националната телефонна линия за деца 116 111 е възможност за всички – деца, родители, граждани, да се консултират, информират или да споделят тревогите си за дете в риск. На разположение е на територията на цялата страна – безплатно, 24 часа, седем дни в седмицата.

Източник: ДАЗД