Държавната агенция за закрила на детето се присъединява към честванията по повод 30-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето и организира Празник на доброто.

Във връзка с това от ДАЗД отправят покана да се включите като посланици на доброто. Необходимо е да изпратите истории за представители от Вашата професионална сфера, помогнали на дете и/или семейството му в труден момент, беда, при тежък инцидент…, и са променили житейската му съдба. Най-вълнуващите истории ще бъдат популяризирани и наградени на Празника на доброто, който се организира от ДАЗД и ще се проведе на 21 ноември 2019 г. в гр. София.

Ако искате да се включите, е нужно:

• да изпратите до 10 истории за сторено добро,
• в обем до една страница за всяка история – А4, 2500 знака,
• като посочите лице за контакт, с което да се осъществи връзка при необходимост;
• крайният срок за изпращане на историите е до 1 октомври 2019 г.

За повече информация и връзка с ДАЗД:

Ирина Данева, главен експерт в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“
тел.: +359 2 933 90 65
email: [email protected]