ДАЗД предлага закриването на два дома за деца с увреждания

Закриването на две специализирани институции за деца с увреждания – Дом за деца с умствена изостаналост в с. Кошарица, обл. Бургас, и Дом за деца с физически увреждания в гр. Луковит, предложи председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане /АСП/.

Прекратяването на дейността на тези институции е в изпълнение на разработения план за действие по проект „Детство за всички”, изпълняван от ДАЗД, в партньорство с АСП и Министерството на здравеопазването. Проектът е част от операция „Да не изоставяме нито едно дете“, в рамките на която е заложено закриването най-малко на 15 специализирани домове за деца с увреждания. Първата институция, която преустанови работа на 01 юли 2014 г. със заповед на изпълнителния директор на АСП, бе ДДУИ „Св. Екатерина” в с. Искра, обл. Бургас.

Закриването на домовете се извършва при спазване на най-добрия интерес на децата и младежите чрез съвместните усилия на ДАЗД, Дирекциите „Социално подпомагане”, местната власт и неправителствени организации. Възпитаниците на закритите домове ще бъдат настанени в резидентни услуги в общността.

По-голямата част от живеещите в домовете в с. Кошарица и гр. Луковит деца и младежи вече са преместени в ЦНСТ и защитени жилища. Останалите – 11 в ДДУИ Кошарица и 6 в ДДФУ Луковит, са в процес на подготовка – посещават новите къщички, срещат се с персонала и с другите настанени там, подреждат свои кътове. След като бъдат настанени момчетата и момичетата ще бъдат записани на училище и ще посещават допълнителни услуги – центрове за обществена подкрепа и за социална рехабилитация и интеграция. По този начин ще се постигне по-добрата им интеграцията и социализация.

Центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища вече функционират в 31 общини в страната. В тях са осигурени по-добри и подходящи условия за живот и развитие на 501 деца и младежи с увреждания. Други 928 предстои да бъдат изведени от домовете за медико-социални грижи и за деца с умствена изостаналост и да бъдат настанени в новите услуги.

Проектът „Детство за всички” се реализира в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на проекта е въвеждането на качествено нов подход при грижата за децата и младежите с увреждания, настанени в специализирани институции.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории